NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Doorschuiven beslissing over klimaatgeld zwaktebod

11 maart 2009

Milieudefensie vindt het een zwaktebod dat zowel de Europese milieuministers als de ministers van FinanciŽn geen beslissingen hebben durven nemen over de financiering van klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden. Het besluit over de hoeveelheid geld die Europa toezegt voor deze noodzakelijke maatregelen is daardoor doorgeschoven naar de top van Europese regeringsleiders, volgende week in Brussel. Milieudefensie roept premier Balkenende op tijdens die top druk uit te oefenen op zijn collega-regeringsleiders, zodat eindelijk wordt besloten om harde euro's toe te zeggen. Alleen dan hebben de internationale onderhandelingen over een nieuw mondiaal klimaatakkoord kans van slagen.

De Europese ministers van FinanciŽn hebben gisteren aan het eind van de dag de beslissing over de financiering van klimaathulp aan ontwikkelingslanden doorgeschoven naar de Europese regeringsleiders, nadat zij dit hete hangijzer op hun beurt vorige week op hun bordje kregen van de Europese milieuministers. Die faalden toen eveneens om harde besluiten te nemen over financiŽle toezeggingen.

Willem Verhaak, campagneleider Klimaat van Milieudefensie: ďHet is een aanfluiting dat dat de Europese Unie geen beslissingen lijkt te durven nemen over zo'n belangrijk dossier. Het lijkt wel een herhaling van het getreuzel van eind vorig jaar, toen Europa tijdens de klimaattop in Poznan ook niets op tafel wist te leggen. Op deze manier verliest de Europese Unie haar leidende rol in de internationale klimaat-onderhandelingen. Het is nu aan de regeringsleiders om volgende week alsnog met een concreet en toereikend bod aan ontwikkelingslanden te komen. Anders staan Europese onderhandelaars volgende week in Bonn met lege handen.Ē In Bonn begint op 29 maart een nieuwe ronde klimaatonderhandelingen die in december in Kopenhagen moeten uitmonden in een nieuwe mondiaal klimaatverdrag.

Milieudefensie wil dat de Europese Unie jaarlijks ten minste 35 miljard euro op tafel legt voor stimulering van duurzame energie, stopzetten van ontbossing en voor de maatregelen die ontwikkelingslanden moeten treffen om zich te wapenen tegen overstromingen en extreme droogtes. De Europese Commissie berekende eerder dat er wereldwijd 175 miljard per jaar nodig is om klimaatverandering te beperken tot 2 graden Celsius en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Volgens het voorstel van de Commissie kan dit geld gegenereerd worden door bijvoorbeeld de veiling van emissierechten. Deze eerste poging van de Europese Commissie om met concrete voorstellen voor financiering te komen zijn door de ministers van FinanciŽn van tafel geveegd, terwijl ze juist aangescherpt hadden moeten worden.

In de eindconclusies van de ministers van Financien heeft Nederland er gisteren wel voor gezorgd dat de Europese Unie expliciet benoemt dat zij klaar is om 'een eerlijk aandeel op zich te nemen'. Milieudefensie waardeert deze inzet van de Nederlandse regering, maar zolang concrete bedragen en financieringsmechanismen onduidelijk zijn, brengt die een sterk klimaatakkoord helaas nog niet dichterbij.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet