NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Digitale verplichting WRO uitgesteld tot 1 januari 2010

7 april 2009

Het ministerie van VROM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben gezamenlijk besloten tot uitstel van de inwerkingtreding van de digitale verplichtingen van de Wro (Regeling Standaarden ruimtelijke ordening) naar 1 januari 2010.

De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening is in werking getreden op 1 juli 2008. Voor het digitaal beschikbaar maken van ruimtelijke plannen is in 2008 een pakket RO-standaarden ontwikkeld. Dat pakket is wettelijk verankerd in de bij de Wro behorende Regeling Standaarden ruimtelijke ordening.
De regeling is op 30 oktober 2008 gepubliceerd en zou per 1 juli 2009 in werking treden. Dit wordt dus 1 januari 2010. Alle ruimtelijke plannen die daarna in procedure worden genomen, moeten in digitale vorm worden voorbereid, vastgesteld, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt volgens de regeling.

Risico's
Een recente voortgangsmonitor wijst uit dat 60% van de gemeenten verwacht tijdig (per 1 juli 2009) voldoende voorbereid te zijn. VROM, IPO en VNG achten de risico's (bestuurlijk, maatschappelijk, juridisch) te groot wanneer er grotere of kleinere fouten in de digitale processen zouden optreden. Daarom is de inwerkingtreding van de digitale paragraaf tijdens het bestuurlijk overleg Ruimte op 2 april door VROM, IPO en VNG met een half jaar uitgesteld.

Voldoende voorbereid
VROM, IPO en VNG hebben afgesproken alles op alles te zetten om er voor te zorgen dat departementen, gemeenten en provincies voldoende voorbereid zijn op de digitale aspecten van de Wro per 1 januari 2010. Hiertoe zal de voortgangsmonitor onder gemeenten worden gecontinueerd tot minimaal eind 2009. Ook zal de VNG gemeentebesturen wijzen op het belang van een goede voortgang (aan de hand van de resultaten van de monitor).

VROM, IPO en VNG en zullen hun implementatie-inspanningen ondertussen krachtig doorzetten: ondersteuning RO-Online, helpdesk Wro, kennisplein Wro, VROM-experts ten behoeve van gemeenten, publicaties en handreikingen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet