NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies werken verder aan Mooi Nederland

4 april 2009
Het ministerie van VROM, IPO en VNG hebben gisteren de nieuwe Samenwerkingsagenda Mooi Nederland voor 2009 vastgesteld. Net als de eerste Samenwerkingsagenda die eind 2007 op initiatief van minister Cramer is opgesteld, bevat ook deze agenda een breed palet aan acties op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, bedrijventerreinen, landschap en windenergie. Met de acties wordt de verrommeling van het landschap aangepakt.

De provincies nemen in deze nieuwe Agenda een duidelijk aandeel in de samenwerking: zo zijn de provincies gezamenlijk het programma 'Expeditie Mooi' begonnen, gericht op de ontwikkeling en de verinnerlijking van ruimtelijke kwaliteit, nemen ze de regie voor de uitvoering van het bedrijventerreinenbeleid, brengen ze de financieringsbehoefte voor het behoud en herstel van de landschappen in kaart en gaan ze voortvarend door met de realisatie van windenergie op land. De samenwerkingsagenda vormt samen met de inzet van wettelijke instrumenten en ruimtelijke investeringsprojecten de bijdrage van de provincies in de uitvoering van het ruimtelijk beleid voor een Mooier Nederland.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet