NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelrichtlijngebieden bestaan 30 jaar

2 april 2009

De Vogelrichtlijn bestaat vandaag precies 30 jaar. Op 2 april 1979 is deze Europese richtlijn aangenomen om vogels in het wild beter te beschermen. Europees Commissaris Stavros Dimas roemde vandaag het succes van de Vogelrichtlijn.

Commissaris Dimas liet vandaag in een verklaring weten: Het spreekt voor zich dat vogels alleen internationaal beschermd kunnen worden. Het is daarom logisch dat de Europese Vogelrichtlijn het eerste wapenfeit was van Europese natuurbescherming.

Ook oud-minister president Ruud Lubbers heeft lovende woorden voor de Vogelrichtlijn. Biodiversiteit is een belangrijk onderdeel in het Handvest van de Aarde, de wegwijzer voor een vreedzamere en duurzamere aarde. Laten we het leven vieren met alle Europese vogels.

Uit onderzoek blijkt dat de Europese Vogelrichtlijn succes heeft. Het gaat een stuk beter met de vogels die in deze gebieden leven, dan met de vogels daar buiten. De populaties van bedreigde vogelsoorten in de vogelrichtlijngebieden zijn toegenomen.

Toch gaat het met veel vogelsoorten niet goed. Zo zijn de trekvogels de afgelopen 30 jaar met 40 procent achteruit gegaan. Vogelbescherming Nederland en BirdLife International, de koepelorganisatie waar Vogelbescherming onder valt, zijn daarom een campagne begonnen om trekvogels en hun routes beter te beschermen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet