NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Verburg heeft 1 miljoen euro voor certificering visserij

31 maart 2009

Certificering van vis en visproducten kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame visserij. Daarom stelt minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de subsidieregeling 'certificering in de visserij' open. Zij heeft hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.

Dit schrijft Verburg in een brief aan de Tweede Kamer. Certificering van vis of visserijtechnieken is een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Niet de overheid certificeert, maar een derde, onafhankelijke organisatie. Maar omdat de minister verduurzaming van de visserij wil stimuleren, ondersteunt zij het bedrijfsleven bij certificeringstrajecten. Zo wil zij bijdragen aan de bescherming van visbestanden en consumenten in staat stellen een bewuste keus te maken bij het kopen van vis.

Met de subsidieregeling ondersteunt Verburg certificering van vis en schaal- en schelpdieren die zijn gevangen of gekweekt met milieuvriendelijke (productie-) methoden. De regeling geldt voor de zee-, kust- en binnenwateren en gaat in op 1 september 2009.

De regeling 'certificering in de visserij' valt onder het Europees Visserij Fonds. Het Fonds schrijft voor dat certificering gesubsidieerd mag worden als dat een gemeenschappelijk belang dient. Dus een belang dat de individuele onderneming overstijgt. Daarom komen alleen erkende beroepsorganisaties en samenwerkingsverbanden van visserijondernemingen in aanmerking voor subsidie en individuele aanvragers niet. Dit versterkt ook de samenwerking in de visketen.

De certificeringstrajecten die minister Verburg ondersteunt, moeten gebaseerd zijn op zogeheten derdepartijcertificering. Dat betekent dat de certificering moet voldoen aan eisen van onafhankelijke en onpartijdige deskundigen. Het traject en de certificeerders moeten voldoen aan richtlijnen van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Het Marine Stewardship Council (MSC) is een voorbeeld van een certificeringsprogramma dat voldoet aan de eisen.

De subsidieregeling 'certificering in de visserij' wordt op 1 april in Staatscourant gepubliceerd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet