NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gezocht: innovatieve producten en diensten voor behoud biodiversiteit

30 maart 2009

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daagt ondernemers uit te komen met ideeŽn voor innovaties die bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Ondernemers kunnen tot en met 19 mei projectvoorstellen indienen. In totaal is 3,4 miljoen euro beschikbaar voor twintig haalbaarheidsonderzoeken en vijf ontwikkelingstrajecten.

Door toename van consumptie, vervuiling, overexploitatie van natuurgebieden en natuurlijke hulpbronnen komt de biodiversiteit in binnen- en buitenland onder grote druk te staan. Om aan de toenemende vraag naar ruimte, water, grondstoffen en energie te kunnen voldoen zonder verdere aantasting van de wereldwijde biodiversiteit zijn innovatieve producten, processen en diensten nodig.

De minister zoekt ondernemers die een product of dienst kunnen ontwikkelen waar de wereld iets aan heeft en waar de ondernemer zelf geld aan kan verdienen. Zo worden twee vliegen in een klap geslagen: er wordt gewerkt aan het behoud van soorten of ecosystemen en de economie wordt vooruit geholpen. Voorbeelden van producten en diensten zijn bouwmaterialen waar dieren in kunnen nestelen, visnetten die de bodem niet beschadigen of een internetdienst die inzicht geeft in de effecten op de biodiversiteit.

De beste ideeŽn worden beloond. Het gaat daarbij om vernieuwende ideeŽn met een commercieel perspectief. De ondernemers kunnen op overheidskosten een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Op basis van deze haalbaarheidsonderzoeken wordt weer een selectie gemaakt. De winnende ondernemers mogen meedoen aan een traject om hun product of dienst verder te ontwikkelen en krijgen daarvoor maximaal 450.000 euro. Vervolgens moeten de ondernemers binnen enkele jaren met het product op de markt komen.

De oproep van de minister van LNV is onderdeel van het Nederlandse Small Business Innovation Research (SBIR) programma. In dit programma stelt de overheid geld beschikbaar aan het bedrijfsleven voor innovatief onderzoek op maatschappelijk thema's. Het biedt bedrijven kansen kennis in korte tijd om te zetten in commerciŽle toepassingen en producten. Het programma valt onder het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd door SenterNovem.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet