NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Commissie positief over uitvoering ILG door provincies

28 maart 2009

De Commissie Hendrikx stelt vast dat het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) leeft. Provincies hebben ILG vanaf de introductie in 2007 met grote betrokkenheid opgepakt. Samen met partners wordt hard gewerkt aan de uitvoering van het ILG. Partners zijn betrokken en willen graag samen met de provincie ILG tot een succes maken.

Dit blijkt uit de visitatie in opdracht van het IPO naar de uitvoering door provincies, onder leiding van oud-commissaris van de Koningin in Overijssel, Jan Hendrikx.

De visitatie is bedoeld om provincies een handreiking te bieden om onderling ervaringen en inzichten uit te wisselen. De commissie heeft verkend hoe provincies hun rol in ILG oppakken en daarbij vooral de samenwerking met het rijk en de partners, zoals gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en Dienst Landelijk Gebied.

De Commissie Hendrikx heeft grote onderlinge verschillen tussen provincies geconstateerd en kritische signalen bij partners. Een betere samenwerking en structurelere uitwisseling van kennis is noodzakelijk om de uitvoering van ILG in provincies op een hoger plan te brengen. De decentralisatie heeft geleid tot een gezamenlijke investering in het landelijk gebied. De doelen van het rijk bij natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem en water zijn verbonden met regionale en lokale doelen. Een gezamenlijke aanpak is ontstaan. De totale investering is ongeveer 4,5 miljard euro in de periode 2007-2013.

Ook concludeert de commissie dat meer vertrouwen in elkaar en sterk partnerschap noodzakelijk is om met succes oplossingen te vinden voor de problemen die zich werkende weg voordoen. Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen in het landelijk gebied om intensief samen te werken, kennis en ervaringen te delen en de samenhang en de uitvoeringskracht te vergroten. De commissie doet hiervoor aanbevelingen. Zij onderscheidt samenwerking tussen rijk en provincies, provincies onderling en tussen provincies en partners in de gebieden. Ook benoemt zij zaken die op korte termijn aandacht vragen.

De commissie bestond verder uit Jaap van Dijk (oud-gedeputeerde Landelijk gebied in Groningen), Nel Sangers (plaatsvervangend directeur Staatsbosbeheer), Lambert Verheijen (dijkgraaf Aa en Maas), Ellen Verkoelen (directeur Milieuderatie Zuid-Holland), Jouke de Vries (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Leiden) en Peter van Wijmen (hoogleraar natuurbeschermingsrecht Universiteit van Tilburg en voorzitter Raad voor het Landelijk Gebied).

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet