NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kavelruil Texel van start

26 maart 2009

Texel heeft de primeur, voor het eerst wordt kavelruil op vrijwillige basis toegepast. De provincie Noord-Holland vindt een vitaal agrarische sector belangrijk. Daarom investeert de provincie in kavelruil op Texel. Daarmee pakt de provincie een knellende situatie aan, die vooral bij de veehouders het meest wordt gevoeld.

In oktober 2007 is een structuuronderzoek afgerond waaruit een positief beeld naar voren kwam van de agrarische sector op Texel. De sector is stabiel en veelzijdig en ondernemers zijn bereid te investeren in bedrijfsontwikkeling. Er kwam ook een knellende situatie naar voren: De verkavelingsituatie (de versnippering van de bedrijven), laat te wensen over, vooral voor de veehouder.
ILG-gelden
Om de wensen van de sector meer in beeld te krijgen zijn zitdagen (bijeenkomsten) georganiseerd. Daaruit bleek dat ongeveer 30 boeren wel geďnteresseerd zijn in kavelruil. De komende twee jaar zetten we dan ook een traject in voor kavelruil. In het ILG-programma is € 240.000,- hiervoor opgenomen (€ 60.000,- van de provincie Noord-Holland, € 60.000,- van de rijksmiddelen ILG en € 120.000,- Europese middelen) in het kader van de herstructurering landbouw.

Met alleen het ruilen van kavels zal de agrarische sector het niet redden. Ook instrumenten zoals innovatie en het benutten van mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verbeteren, zijn minstens even belangrijk. Gedeputeerde Jaap Bond; “Ik kan bijdragen aan het ruilen van kavels. U hebt die andere aspecten in eigen hand.”

Hoge Berg
In de 300 hectaren die in aanmerking komen voor kavelruil zijn de Hoge Berg hectaren meegenomen. De provincie is ervan doordrongen dat het moeilijk boeren in dit gebied is. Naast verbetering van de verkaveling van het gebied, wordt gekeken naar de inkomenspositie van de boeren. De ILG Gebiedscommissie, SAT, STIVAS en de Natuurbeherende Organisaties verzetten hier veel werk.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet