NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland stimuleert natuur in boerenland

19 maart 2009

BoerenNatuur ontvangt een subsidie van 12.500 euro van de provincie Flevoland. Hiermee kan deze intermediaire organisatie agrarische natuurverenigingen en de daarbij aangesloten boeren stimuleren om gebruik te maken van de nieuwe provinciale regeling voor Natuur, Landschap en Recreatie. Met deze impuls voor het agrarisch natuurbeheer wil de provincie meer akker- en weidevogels, kiekendieven en overwinterende ganzen naar het boerenland trekken.

Om die vogels naar het boerenland te lokken, moeten boeren zorgen voor voldoende voedselaanbod. Daarnaast is het belangrijk dat de weidevogels met rust worden gelaten tijdens de broedperiode. Ter compensatie van hun inspanningen, kunnen de boeren gebruikmaken van de subsidieregeling voor Natuur, Landschap en Recreatie.
De nieuwe subsidieregeling is flexibeler en toegankelijker en gaat in per 1 januari 2010.

BoerenNatuur behartigt de belangen van de aangesloten agrarische natuurverenigingen en ondersteunt deze bij het organiseren en uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer. Met de toegekende bijdrage kan BoerenNatuur de verenigingen en hun leden professioneel ondersteunen wat ten goede komt aan de kwaliteit van het agrarisch natuurbeheer in Flevoland. De toegekende subsidie aan BoerenNatuur vloeit voort uit het provinciale meerjarenprogramma Landelijk Gebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet