NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland betrekt inwoners bij natuur- en landschapsbeheer

19 maart 2009

De provincie Flevoland subsidieert Landschapsbeheer Flevoland van 2009 tot en met 2013 jaarlijks met ruim 238.000 euro voor werkzaamheden in het kader van ‘werken aan het landschap’. Landschapsbeheer kan hiermee concrete activiteiten voor burgers ontwikkelen zoals het tellen van bevers of het beschermen van weidevogels.

De provincie Flevoland zet zich in voor een goede woon-, werk- en leefomgeving in heel Flevoland. Planten en dieren zijn daarbij van groot belang. De provincie wil inwoners graag betrekken bij het beheer van natuur en landschap. Zij hebben hierover veel ideeën. Dat blijkt uit het feit dat voor de uitvoering van een concreet project zoals de aanleg van een natuurspeelplaats in de buurt, vaak vrijwilligers te vinden zijn.

Dat geldt ook voor het tellen van bevers of het beschermen van weidevogels. De ervaring leert dat door de inzet van professionele begeleiding meer vrijwilligersprojecten slagen. Landschapsbeheer Flevoland heeft bewezen natuur- en landschapsdoelen te kunnen vertalen naar concrete projecten waaraan burgers, boeren en bedrijven op vrijwillige basis meewerken.

Actieve zorg voor het landschap
Landschapsbeheer Flevoland werkt samen met tal van organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven om actief zorg te dragen voor het Flevolandse landschap. Hiertoe ontwikkelt zij activiteiten ten behoeve van behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap, inclusief de cultuurhistorische waarden, met name buiten de eigenlijke natuurgebieden.

De nu toegekende subsidie vloeit voort uit het provinciaal meerjarenprogramma voor het Landelijk Gebied. Dit programma is onderdeel van het Omgevingsplan van de provincie en gaat over de vitaliteit van het platteland (gezonde economie en sociale structuur), goede natuurkwaliteit en aantrekkelijk landschap.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet