NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland investeert in herstel molenbiotoop

24 april 2009

Gedeputeerde Peter Visser heeft een cheque van 255.000 overhandigd aan directeur Jan Kuiper van Landschap Noord-Holland. Het geld wordt gebruikt om het landschap zo in te richten dat de Rustenburger molens weer kunnen draaien en malen. Cultuurhistorie, natuur en recreatie zijn hierbij gebaat.

Aan het historische Noordschermerdijkje, gemeente Schermer, nabij Rustenburg, staat een eeuwenoud complex van drie strijkmolens.
De provincie Noord-Holland investeert in het herstel van de molenbiotoop. Dat betekent dat de omgeving voorbereid wordt op het bedrijfsvaardig maken van deze molens, zodat het water weer verzet wordt. Met ILG-geld (Investeringsbudget Landelijk Gebied) en een bijdrage van het Nationaal Landschap Laag Holland is 255.000 beschikbaar gesteld aan Landschap Noord-Holland.

Landschap Noord-Holland gaat het historisch molengebied restaureren. Zij realiseren een nieuw gedeelte ecologische zone langs de ringvaart. Daarnaast wordt de picknickplek bij de loskade ten behoeve van de rustige recreatie hersteld. Daarmee investeert de provincie in de combinatie natuur, recreatie en cultuurhistorie. Ook de Stichting Schermer Molens en molenaars zijn betrokken bij de ontwikkeling en het herstel van het gebied en de molens.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet