NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Miljoenensubsidies naar meest vervuilende boeren

24 april 2009

De Nederlandse landbouw heeft ook in 2008 weer 800 miljoen euro inkomenssteun ontvangen, zonder dat ze hier iets voor hoeven te doen. Dat zal blijken uit de nieuwe cijfers voor EU-subsidies voor landbouw die het ministerie van LNV vandaag publiceert. ‘Het is bizar dat dit belastinggeld niet gebonden is aan enige tegenprestatie. Dit is niet te rechtvaardigen’, reageert Mirjam de Rijk, directeur van Stichting Natuur en Milieu in het tv-programma EénVandaag vanavond.

Akkerbouwers ontvangen jaarlijks gemiddeld 11.000 euro inkomenssteun; melkveehouders 20.000 euro, dat is 1400 euro per maand. Ter vergelijking: het minimumloon is momenteel 1381 euro per maand. Ruim driehonderd bedrijven ontvangen meer dan een ton subsidie zonder dat ze enige maatschappelijke tegenprestatie hoeven te leveren.

Daarnaast blijkt uit nog niet gepubliceerd onderzoek van instituut Alterra dat het meeste geld gaat naar bedrijven die het milieu en de natuur het zwaarst belasten in gebieden die daar het meest gevoelig voor zijn.

Natuur en Milieu vindt dat er wel geld beschikbaar moet zijn voor de landbouw en het landelijk gebied om te komen tot een duurzame landbouw die ook bijdraagt aan natuur en landschap. De huidige subsidieregelingen aan de landbouw dragen daar niet aan bij.

Eind vorig jaar publiceerde het kabinet een toekomstvisie voor het Europese landbouwbeleid. Deze visie bepleitte een systeem dat zorgt voor een landbouw die zich meer inzet voor een gezond milieu en maatschappelijke diensten als natuur en landschap beloont. Natuur en Milieu vindt het nu tijd om de daad bij het woord te voegen en het geld weg te halen bij de meest vervuilende landbouwers en in te zetten voor een duurzame landbouw en beloning van maatschappelijke diensten. De Rijk: ‘Beloon juist deze boerenbedrijven die een belangrijke rol willen spelen in het voorkomen en herstellen van de milieuschade.’

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet