NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jaarverslag 2008 Dienst Landelijk Gebied verschijnt digitaal

23 april 2009

De Dienst Landelijk Gebied (DLG), agentschap van het ministerie van LNV, blikt met tevredenheid terug op 2008. De organisatie bouwde voort op de kwaliteitsslag die met de invoering van de Wet Inrichting Landelijk Gebied in 2007 werd ingezet. DLG verbeterde bijvoorbeeld zijn prestatieovereenkomsten met provincies, versterkte zijn inzet op grondverwerving en de uitvoering van nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten kwam goed op gang. Intern werd fors geÔnvesteerd in de vernieuwing van processen en systemen om een brug te slaan naar de toekomst. Hierbij past de keuze van DLG voor een digitaal jaarverslag.

In de komende jaren staat presteren voor DLG centraal. Samen met haar opdrachtgevers (het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) en samenwerkingspartners (o.a. Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, GOB, RACM, Kadaster en Domeinen) zet de organisatie alles op alles om de meerjarige gebiedsopgaven tijdig te kunnen realiseren.

Mijlpalen 2008
In het jaarverslag wordt op een zestal voorbeeldprojecten ingezoomd. Peize, De Groene Jonker en Park Lingezegen, slechts een paar van de gebieden waar DLG zich in 2008 voor heeft ingespannen. Het opleveren van het gebied De Groene Jonker was een mijlpaal. Een prachtig natuurgebied met open water, rietlanden en vochtige graslanden waar kunst een speciale rol speelt. Kunstenaar Jack van Mildert won met zijn bijdrage aan De Groene Jonker de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2008, als beloning voor originele en haalbare ideeŽn over natuur in Nederland.

Dienst Landelijk Gebied
Dienst Landelijk Gebied (DLG) realiseert groene plannen voor 16 miljoen Nederlanders. DLG is een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en werkt vooral in opdracht van provincies. De overheidsorganisatie zet gebiedsgericht beleid om in uitvoerbare plannen en zorgt dat deze worden gerealiseerd. DLG bundelt kennis en ervaring op het gebied van inrichting, grondverwerving, financiering en procesmanagement.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet