NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidie voor project Voornse Delta 50 ha. Voorweg Noord

23 april 2009

Het Natuur- en Recreatieschap Voorne Putten Rozenburg ontvangt een subsidie van 2.790.000, - voor het project Voornse Delta 50 ha. Voorweg Noord te Hellevoetsluis. Dit gebeurt op basis van de stimuleringsregeling Voordelta. Het project voorziet in de aanleg van 50 ha. landschappelijk attractief gebied en geeft daarmee het toerisme op Voorne-Putten een extra impuls.

De inrichting van het gebied is gericht op een duidelijke ecologische kwaliteitsverbetering met als gevolg een versterking van de toeristische en recreatieve sector op het eiland.
Ook zal door de landschappelijke en recreatieve inrichting van de 50 ha. de recreatiedruk op het Voornes Duin afnemen. Een sterk onderdeel van het project is de samenwerking met de naastgelegen ondernemers en Natuurmonumenten.

De Voordelta ligt voor de kust van de provincies Zuid-Holland en Zeeland. In het kader van de stimuleringsregeling Voordelta ontvingen al eerder vijf initiatieven een cheque met een totaalbedrag van bijna 00.000, -. Met de stimuleringsregeling willen de provincies Zuid-Holland en Zeeland de sector recreatie en toerisme in het Voordeltagebied versterken. De minister van Verkeer & Waterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam hebben hiervoor geld beschikbaar gesteld. Alle informatie over de regeling is te vinden op http://loket.zeeland.nl/subsidies/voordelta/.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet