NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Plannen voor de Stelling van Amsterdam

23 april 2009
In het nieuwe Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam staan de plannen voor dit Nationale Landschap en Werelderfgoedmonument voor de periode 2009 – 2013. De provincie Noord-Holland is regisseur en initiatiefnemer in het behoud en de ontwikkeling van de Stelling. Ook stelt de provincie een groot deel van de hiervoor benodigde financiën beschikbaar.

Op 21 april hebben Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam, 2009 – 2013 vastgesteld.

Speerpunten
De speerpunten in het programma zijn:
• Vergroten publieke toegankelijkheid, recreatie en toerisme
• Restauratie en behoud
• Ruimtelijke samenhang en landschappelijke herkenbaarheid
• Economische benutting
• Communicatie en marketing

Projecten
In het Uitvoeringsprogramma staan per speerpunt de geplande projecten voor de periode 2009 – 2013, zoals bijvoorbeeld:
• Het toevoegen van enkele onverharde trajecten (boerenlandpaden) aan de doorgaande wandelroute
• Restauratie Fort Diemerdam en renovatie fortterrein
• Fietsbrug over de A4/N201 ter hoogte van de Geniedijk
• Maximaal 50% cofinanciering voor haalbaarheidsonderzoeken voor economische benutting
• Herkenbare en uniforme bebording bij alle forten en stellingonderdelen.

Partners
De provincie Noord-Holland werkt samen met de provincie Utrecht, forteigenaren, fortbeheerders, vrijwilligersgroepen, gemeenten, waterbeheerders, Stichting Herstelling en Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

Financiën
Voor de doelstellingen in het Uitvoeringsprogramma 2009 – 2013 is in totaal € 25 miljoen beschikbaar.

Provinciale Staten
Het Uitvoeringsprogramma wordt nu aan Provinciale Staten voorgelegd ter vaststelling. Naar verwachting wordt het programma eind juni 2009 door Provinciale Staten behandeld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet