NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Artis blij met geld voor vernieuwende projecten voor natuur- en milieueducatie

22 april 2009

Educatie over dieren en planten en natuurbehoud gaat in Artis hand in hand met ontspanning en beleving. Vanwege deze belangrijke educatieve rol investeert Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 5 miljoen euro in Artis.

Verburg spreidt dit bedrag over een periode van zeven jaar. Artis zal het geld gebruiken voor de ontwikkeling van vernieuwende natuur- en milieueducatieprojecten, waaronder het openbaar toegankelijke Kennisplein. Met deze financiŽle bijdrage steunt minister Verburg natuureducatie in de Randstad en zet zij 'groen' in als verbinding tussen stad en platteland. Ook hoopt zij dat op deze manier allochtone kinderen meer in aanraking komen met natuur.

Artis wil met haar educatieve visie actief aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van jongeren. De tuin, met zijn gevarieerde dier- en plantsoorten, biedt veel aanknopingspunten voor thema's zoals duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, water- en luchtkwaliteit, gezond en duurzaam voedsel en het versterken van het vermogen om bij te kunnen dragen aan duurzaam denken en doen.

De centrale gedachte van de innovatieve educatieve programma's is dat niet langer alleen in Artis onderwijs wordt gegeven maar dat zowel voorafgaande aan het bezoek, tijdens het bezoek als na afloop van het bezoek instrumenten en middelen worden aangeboden. In het verlengde van deze drieslag kunnen de instrumenten en middelen thuis en op school, in Artis en buiten Artis, in de echte natuur worden ingezet.

Een voorbeeld van het omschreven educatieconcept in Artis is de terugloop van de populatie weidevogels. Jongeren maken thuis of op school met behulp van internet kennis met het onderwerp en leren over welke gevolgen bepaalde beslissingen voor weidevogels kunnen hebben. Dat kunnen zij spelenderwijs doen met behulp van bijvoorbeeld zogeheten strategic biodiversity games. In Artis leren zij vervolgens meer over de context en historische ontwikkelingen in het veenweidegebied. Daarna gaan zij vogelspotten of brengen zij een bezoek aan een veenweidegebied.

Minister Verburg vindt het belangrijk dat natuureducatie laagdrempelig is. Daarom vindt zij het Kennisplein van Artis een uitstekend project: het is namelijk vrij toegankelijk voor het publiek. Artis is al gestart met de ontwikkeling van de diverse educatieve concepten voor het Kennisplein.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet