NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fruittelers in de Bommelerwaard realiseren 75% reductie in milieubelasting

20 april 2009

Fruittelers die deelnemen aan het project Zuiver Water in de Bommelerwaard hebben de milieubelasting van het oppervlaktewater in de periode 2005-2008 sterk verminderd. Maatregelen zoals middelenkeuze, aanpak van zwartvruchtrot, Venturidoppen, inzet van kalkmelk en nieuwe spuittechnieken als Wanner- en Tunnelspuit dragen bij aan deze vermindering. Dit blijkt uit een analyse van CLM, DLV Plant en Fruitconsult. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland, die beiden het project actief steunen, zijn positief over deze winst voor de drinkwaterwinning en de ecologische waterkwaliteit.

Sinds 2001 stimuleert het project Zuiver Water de ontwikkeling van duurzame gewasbescherming in de Bommelerwaard. Naast rundveehouderij, glastuinbouw en gemeenten vormt fruitteelt een belangrijke groep. Gewasbescherming in de fruitteelt is complex vanwege de verschillende ziekten en plagen. Door praktische maatregelen te introduceren is het gelukt in de fruitteelt een sterke reductie van milieubelasting te realiseren. De belasting van het oppervlaktewater is tussen 2005 en 2008 met 75% gedaald.

Sterke vermindering van het gebruik van thiram tegen zwartvruchtrot bij peer en keuze voor nieuwe middelen zijn daarbij belangrijke maatregelen. Echter ook de toepassing van spuittechnieken die de drift verder verminderen (zoals Wannerspuit en Tunnelspuit) is van belang. Volgens Pieter Aalbers, fruitteeltadviseur voor Zuiver Water, zijn deze technieken niet voor iedere fruitteler betaalbaar. Het mooie is dat ook fruittelers zelf hun bestaande spuiten kosteneffectief verbeteren. Zo hebben twee fruittelers zelf een dubbele leiding aan laten leggen op hun spuit waarmee ze vanuit de trekker kunnen switchen naar driftarme Venturidoppen wanneer ze in de buurt van oppervlaktewater spuiten. Ook gebruiken de telers met succes de doppentester om de effectiviteit van de spuitdoppen optimaal te houden. De inzet van het waarschuwingssysteem tegen zwartvruchtrot en van kalkmelk tegen vruchtboomkanker zijn twee andere voorbeelden van maatregelen.

Ook in 2009 gaan de 15 fruittelers in studiegroepverband verder met het project om knelpunten in gewasbescherming aan te pakken en tegelijk schoner oppervlaktewater te realiseren. Voor Duinwaterbedrijf Zuid-Holland blijft het oppervlaktewater in de Bommelerwaard bruikbaar voor de waterwinning.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet