NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Zud-Holland looft 75.000 euro uit voor beste ideeŽn verbetering omgeving

16 april 2009

De provincie Zuid-Holland daagt professionals, bewoners en studenten uit om plannen in te zenden die de woon- en leefomgeving van het landelijk gebied verbeteren. Met de nieuwe Zuid-Hollandprijs wil de provincie waardering tonen voor initiatieven van burgers en organisaties die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke thema's.

De prijs wordt op 15 oktober voor het eerst uitgereikt en zal ieder jaar ander thema hebben. Voor 2009 is dat dus de woon- en leefomgeving. Er zijn drie verschillende groepen van deelnemers die hun ideeŽn, plannen of projecten kunnen indienen:
" Professionals of teams van professionals zoals architecten, stedenbouwkundigen, planologen of bestuurskundigen. Prijs: 50.000 euro;
" Vrijwilligersorganisaties en bewoners. Prijs: 15.000 euro;
" Studenten of studententeams. Prijs: 10.000 euro.

De Zuid-Hollandprijs 2009 wordt uitgereikt op donderdag 15 oktober 2009 door Jan Franssen, de Commissaris van de Koningin. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een symposium in het provinciehuis.

Jury Zuid-Hollandprijs
Jan Franssen heeft een brede, deskundige jury samengesteld die de inzendingen beoordeelt. De jury nomineert voor elke categorie enkele inzendingen. De jury bestaat uit:
" Sybilla Dekker, voorzitter (voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu);
" Jeroen de Haas (bestuursvoorzitter Eneco)
" Ellen Verkoelen (directeur Milieufederatie Zuid-Holland);
" Aad Veenman (voormalig president-directeur Nederlandse Spoorwegen)
" Adriaan Geuze (directeur West 8)
" Anja Overhoff (algemeen directeur Den Haag Marketing & Events)
" Tjark de Lange (directeur KAPP Nederland BV);

Deelnemers worden opgeroepen te komen met innovatieve ideeŽn, ontwerpen, plannen en projecten, die inspelen op ruimtelijke trends en hun gevolgen voor het landelijke gebied. Gedacht kan worden aan ontwikkelingen op gebied van demografie (zoals krimp), maar ook aan klimaatverandering en energieschaarste. Welke kansen liggen er? Welke ingrepen zijn nodig? Hoe kunnen de thema's positief worden benut in een innovatief en duurzaam ontwerp? Het wedstrijdprogramma, het aanmeldingsformulier en achtergrondinformatie is te vinden op http://www.zuid-holland.nl/zuidhollandprijs.
Aanmelden kan tot 1 juni 2009. De uiterste datum voor het insturen van het plan of ontwerp ligt op 1 september 2009.

De Zuid-Hollandprijs is nieuw en komt in de plaats van sectorale Zuid-Hollandse prijzen, zoals de Landschapsprijs, de Milieuprijs, de Stedelijke Vernieuwingsprijs en de Samen Sociaalprijs. Jaarlijks kent de prijsvraag een ander thema.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet