NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Succesvolle eerste etappe ‘Expeditie Mooi’

10 april 2009

De eerste etappe van het IPO-initiatief ‘Expeditie Mooi' is succesvol afgerond. Op 9 april werkten 25 deelnemers aan het onderzoeksthema gebiedskenmerken. Het praktijkthema was ‘Ruimte voor de rivier/wonen aan het water', aan de hand van de casus de IJsselsprong in Zutphen, ingeleid door Jan de Haan, projectleider provincie Gelderland.

Externe experts waren Monique Mooi, Bureau Palmboom & van den Bout en Peter Dauvellier van Dauvellier Planadvies. De volgende etappe is op 14 mei. Informatie over het programma en de opbrengsten van 9 april vindt u op de website: www.expeditiemooi.nl.

'Expeditie Mooi' is een zoektocht naar de borging van ruimtelijke kwaliteit. Met deze expeditie geeft het IPO een impuls aan de verdere professionalisering van de bijdrage van provincies aan ruimtelijke kwaliteit.
Twee vragen staan centraal:
- wat zijn goede methoden voor het beschrijven van ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal;
- wat zijn bewezen succesvolle methoden in de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal.
De expeditie heeft de vorm van een gezamenlijk actieonderzoek. Deelnemers zijn provinciemedewerkers met verschillende achtergronden en externe experts. Er wordt gewerkt aan de hand van een aantal hypothesen. Deze worden tijdens zes bezoeken getoetst aan de praktijkervaring van de deelnemers en aan een praktijkcasus. Zo levert een expeditiebezoek niet alleen nieuwe inzichten voor de deelnemers op, maar draagt het bezoek ook bij aan borging van ruimtelijke kwaliteit in projecten. De expeditie levert dus vanaf de start bruikbare resultaten op. Een Comité van Aanbeveling houdt de deelnemers scherp, biedt vergezichten, stelt vragen stelt en levert proviand.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet