NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Omvang EHS staat voor ministerie LNV nog niet vast

22 april 2009

Herstel en behoud van biodiversiteit in ons land kunnen betekenen dat de Ecologische Hoofdstructuur minder ruimte nodig heeft. Het kan echter ook betekenen dat er meer ruimte nodig is. Dat stelde directeur-generaal Anita Wouters van het ministerie van LNV woensdag op het jaarlijkse Voorjaarsforum van Natuurmonumenten in Amsterdam.

Verwatering compromis?
"De doelen voor de biodiversiteit staan centraal", stelde Wouters. "Welke omvang van de EHS daarvoor nodig is, weet ik niet. Misschien is tachtig procent voldoende. Maar misschien moet het vanwege de klimaatverandering ook wel 120 procent worden."
Ook gedeputeerde Piet Jansen vond dat het aantal hectares niet leidend moet zijn. "Het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Als je voldoende biodiversiteit realiseert centraal in een gebied, hoef je je niet zo druk te maken om de randen."
Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten, kwam tegen die stelling in het geweer. "We hebben de randen juist nodig om de beoogde biodiversiteit meer centraal in de gebieden duurzaam te kunnen behouden. De 275.000 hectare nieuwe natuur die er in het kader van de EHS moet komen, is al een compromis. Laten we dat compromis niet nog verder verwateren. We moeten de EHS voor honderd procent afmaken, anders werkt het niet."

Schimmenspellen
De discussie over de omvang van de EHS volgde op schermutselingen tussen vier gedeputeerden (Frans Hamelink van Zeeland, Bart Krol van Utrecht, Onno Hoes van Noord-Brabant en Piet Jansen van Overijssel) en Wouters over de financiŽle middelen die er nodig zijn voor het realiseren van de EHS in 2018. Volgens Wouters hebben de provincies nog meer dan genoeg geld."Het geld bij het Groenfonds is nog lang niet op." Volgens de gedeputeerden is er in ieder geval over enkele jaren wel degelijk een financieel probleem.
Wams riep de partijen op om te staken met het spelen van "dit soort schimmenspellen. Ga aan de slag. Maak de portemonnee leeg en klop dan aan bij LNV. We moeten doorpakken om de EHS in 2018 klaar te hebben."

Biodiversiteit en gezondheid
De gedeputeerden onderstreepten het belang van het tijdig afmaken van de EHS. Hoes: "En we moeten daarbij ook goed uitleggen waarom dat nodig is: voor de biodiversiteit ťn voor de gezondheid van de mensen in dit land." "We hebben het misschien wel te veel over alle obstakels", vond Jansen. "We moeten meer laten zien wat voor moois er tot stand komt met de EHS."
Eerder op het forum hadden drie boswachters van Natuurmonumenten dat in woord en beeld uitgedragen. Enthousiast vertelden ze over het succes van de EHS op Texel (NH), Tiengemeten (ZH) en Huis ter Heide (NB).

Onteigening, wel of niet
De gedeputeerden verklaarden er ook zeker van te zijn dat ze 2018 kunnen halen. Over de inzet van onteigening dachten ze verschillend. Waar het in voor Jansen niet aan de orde is en Hamelink het nodig heeft (en dan nog is hij in 2015 klaar), willen Hoes en Krol het wel inzetten. Hoes: "Je kunt het nodig hebben bij de laatste boeren. Ook uit solidariteit met al die andere boeren die wel aan het proces hebben meegedaan." Krol: "We worden als provinciebestuurders terecht op ons bestaansrecht aangesproken. Ik wil de EHS in 2018 in Utrecht klaar hebben, ook al ligt er nog een immense opgave. De hevige strijd om ruimte ligt daaraan ten grondslag. Om de EHS af te maken, moeten we dan ook alles inzetten, ook impopulaire maatregelen als onteigening."
Dit is de houding waartoe Ed Nijpels, voorzitter van het Bosschap, de gedeputeerden opriep. "Ze moeten bestuurlijke ruggengraat tonen. Dat betekent ook pijnlijke keuzes maken. Dat betekent soms ook ruzie maken. Bestuurders moeten zich niet verschuilen achter een zogenaamd gebrek aan draagvlak. Bestuurders halen dat argument van stal als ze niet durven door te pakken."

Voorzitter Cees Veerman van Natuurmonumenten wees nog op onze morele verantwoordelijkheid. "De financiŽle crisis, de voedselcrisis, de klimaatcrisis zijn allemaal loten aan dezelfde stam, die hebzucht heet. We leven op te grote voet. EHS is een diepte-investering in leven. Het is een invulling van het rentmeesterschap om ruimte te geven aan de medebewoners van deze aarde, die wij tegelijkertijd kunnen beleven. Wij zijn verantwoordelijk voor de crises, het is onze plicht om voor herstel te zorgen."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet