NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EHS op Texel bijna voltooid

20 april 2009

Texel is een van de eerste gemeenten waar de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) binnenkort wordt gerealiseerd. Natuurmonumenten verwerft dit jaar de laatste ontbrekende hectares in de vogelrijke polder Waalenburg.

Beheerder Eric Menkveld van Natuurmonumenten is bijzonder ingenomen met de laatste hectares die hij op Texel in beheer krijgt. "Er is reden voor een feestje. Exact honderd jaar nadat Jac. P. Thijsse het eerste stukje natuur op Texel aankocht, wordt de Ecologische Hoofdstructuur op dit eiland voltooid. Een mijlpaal voor de natuur, want de EHS vormt de basis voor de natuur in Nederland. Dit netwerk van natuurgebieden en groene verbindingen in Nederland moet in 2018 gerealiseerd zijn. Op Texel is het hopelijk aan het eind van dit jaar al zo ver."

Polder volledig natuurgebied
Het laatste ontbrekende stukje natuur in de EHS op Texel wordt aan het eind van dit jaar overgedragen aan Natuurmonumenten. Het gaat om vogelrijke weidegrond in de polder Waalenburg in het hart van Texel. Ooit was dit een kwelder die in verbinding stond met de zee. Nu is het een laaggelegen polder waar bijzondere orchideeŽn groeien en het ís zomers wemelt van de weidevogels.

Natuurmonumenten had in deze polder al verspreid liggende stukjes natuur in handen. Nu wordt de polder in zijn geheel aangewezen als natuurgebied en kan Natuurmonumenten het beheer volledig afstemmen op behoud en versterking van de natuurwaarden.

Samenwerking
De aanwijzing van de polder tot natuurgebied is het resultaat van een geslaagde samenwerking met alle betrokkenen. "Vier jaar geleden zaten we nog in een patstelling", vertelt Menkveld. "Het proces om de EHS hier te realiseren verliep heel moeizaam. Onze bezittingen lagen erg versnipperd en voor de boeren waren er geen uitbreidingsmogelijkheden. We zaten elkaar een beetje in de weg."

In 2006 zijn alle betrokken aan tafel aan zitten om de situatie te verbeteren. "Samen met de provincie, de landbouworganisatie LTO en de gemeente is in 2006 een voorstel ontwikkeld waar iedereen baat bij had", vervolgt Menkveld. "De begrenzing van de EHS is aangepast om zowel voor de natuur als voor de landbouw een betere structuur te creŽren. De aanwezige boeren in Waalenburg is de mogelijkheid geboden om hun bedrijf elders op Texel voort te zetten met goede perspectieven. Ze krijgen een goede prijs voor hun grond in Waalenburg en voor de herstart van hun landbouwbedrijf buiten de polder. Aan de andere kant zullen wij snippers natuurgrond buiten de polder teruggegeven die weer beschikbaar komen voor de agrarische sector. De belangen van zowel de natuur als de landbouw zijn met deze aanpak gediend."

Voorbeeld
De herstructurering van de ecologische en agrarische structuur op Texel vergt heel wat aanpassingen van regels en bestemmingsplannen. Toch is het in relatief korte tijd gelukt, vooral dankzij de inzet van alle betrokkenen.

Teo Wams , directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten, beschouwt Texel dan ook als een mooi voorbeeld van de realisatie van de EHS. "Het succes op Texel is het gevolg van de projectmatige aanpak inclusief tijdslimiet waarvoor is gekozen, de bestuurlijke inzet om de herstructurering door te voeren en de middelen die hiervoor zijn vrijgemaakt. Die succesfactoren zijn ook elders in Nederland toe te passen. Dat is hoognodig, want je merkt dat de realisatie van de EHS steeds moeizamer verloopt door hoge grondprijzen en gebrek van bestuurlijke daadkracht. De natuur kan echter niet wachten. Juist in deze tijd van crisis, zijn diepte-investeringen nodig in de kwaliteit van ons land."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet