NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe wildernis: natuur krijgt weer plek voor zichzelf

22 april 2009

Het Drents Particulier Grondbezit, Stichting Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer hebben een nieuw initiatief gepresenteerd om de natuur weer een eigen plek te geven. In aanwezigheid van mevrouw Irene van Lippe-Biesterfeld tekenden de drie organisaties een verklaring waarin zij stellen: “Natuurgebieden bieden een thuis voor ontelbare planten en dieren. En lang voordat wij onze mensenwereld vormgaven, was er al natuur; ontwikkelden zich systemen van planten en dieren in wisselwerking met hun omgeving. Zij verdienen ons respect en hebben een zelfstandig recht op bestaan.”

Met rust laten
De initiatiefnemers hebben in Drenthe veertien locaties als nieuwe wildernis bestempeld. In deze gebieden, variërend van een tot dertig hectare, wordt de natuur met rust gelaten. Er wordt niet actief beheerd en in principe worden de stukjes wildernis niet meer betreden, zelfs al staan er in de praktijk geen hekken omheen. In de ondertekende verklaring is dit standpunt als volgt verwoord: “In vele culturen voelen mensen zich mede verantwoordelijk voor de natuur. Maar in onze maatschappij raakt de betekenis van op zichzelf staande natuur steeds verder in de verdrukking. Daarom wordt het steeds belangrijker dat er plekken en gebieden zijn waar de natuur aan zichzelf wordt overgelaten. Juist om ons bewust te blijven van de zelfstandige betekenis van ‘wildernisnatuur’. Deze nieuwe wildernis biedt kansen voor de natuur zelf en versterkt de relatie tussen mens en natuur.”
De drie organisaties hopen dat nog meer partijen zich zullen aansluiten bij het initiatief. Ook is de verwachting dat er in andere provincies belangstelling bestaat voor dit bijzondere project.

Presentatie
Tijdens de presentatie op 22 april 2009 hebben kinderen van de Prins Willem Alexander school uit Eext een kistje met de coördinaten van de veertien nieuwe wildernisgebieden en hun dromen over de nieuwe wildernis op een terrein ergens in Drenthe begraven. De sleutel wordt bewaard door de directeur van de basisschool.

Deel je dromen
Prof. Dr. Matthijs G.C. Schouten, ecoloog in dienst van Staatsbosbeheer én bijzonder hoogleraar Ecologie van natuurherstel aan de Universiteit van Wageningen, openbaarde in maart 2007 bij het afscheid van gedeputeerde Ali Edelenbosch een droom. Hij lanceerde gedachten over een nieuwe wildernis in Nederland. Stichting Het Drentse Landschap, het Drents Particulier Grondbezit en Staatsbosbeheer zijn sinds de oproep van Schouten met dit thema nieuwe wildernis aan de slag gegaan.
Naast het benoemen van nieuwe wildernisgebieden is er ook een website, www.wildernis.nu, gemaakt. Hierop geven bekende en onbekende Nederlanders, betrokkenen en deskundigen, leken en geïnteresseerden hun visie en/of reageren op meningen van bezoekers. Wat gebeurt er als we een stukje natuur dertig of vijftig jaar met rust laten? Als natuur weer echt natuur wordt en er helemaal geen mensen meer komen?
In de komende tijd wordt het concept van de Nieuwe Wildernis verder uitwerkt en zal er een vereniging worden opgericht waar terreineigenaren die grond in willen brengen, lid van kunnen worden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet