NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie koopt 188 hectare voor Deltanatuur

11 mei 2009

De Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV koopt in opdracht van de provincie de Leenheerenpolder in de Hoeksche Waard. Het gaat om 188 hectare aan de oostkant van de Spuimonding aan het Haringvliet. De polder wordt ingericht als nat getijdengebied met mogelijkheden voor recreatie. De overdracht vindt plaats op 14 mei.


Dit Deltanatuurgebied wordt volgens gedeputeerde Joop Evertse zo ingericht dat mensen daar kunnen recreŽren en genieten. "Natuur is niet iets waar een hek omheen staat. Er komen fiets- en wandelpaden, viswater en een speelbos voor kinderen!"


De Leenheerenpolder wordt ingericht als een landschap waar eb en vloed elkaar afwisselen en waar kreken en geulen veel vogelsoorten gaan herbergen. Met de aankoop van de Leenheerenpolder ontstaat samen met de Korendijkse slikken en, op termijn, de Beningerwaard en Zuidoord aan de overkant van het Spui, een groot getijdengebied. Dit leefgebied, een biotoop voor zeldzame en kwetsbare dieren en planten wordt ongeveer net zo groot als het eiland Tiengemeten. Dit voormalig agrarische eiland in het Haringvliet is in 2007 ingericht als natuurgebied.


Deltanatuur is een onderdeel van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. In dit deel van Zuid-Holland ontstaat een aaneenschakeling van oeverlanden tussen de Biesbosch en de Noordzee. De gebieden dragen bij aan het herstel van verdwenen natuurschoon. Ze zijn toegankelijk voor publiek.


Met de eigenaar en de pachters van de Leenheerenpolder is onlangs overeenstemming bereikt. Zij verhuizen na de overdracht naar een agrarisch ruilbedrijf binnen de gemeente Korendijk.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet