NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Verburg verleent vergunning aan mosselvissers voor voorjaarsvisserij in de Waddenzee

8 mei 2009

Mosselvissers mogen dit voorjaar op mosselzaad vissen in de Waddenzee. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hiervoor een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

De mosselvissers mogen van 12 mei tot en met uiterlijk 12 juni 2009 maximaal 15,9 miljoen kilo mosselen opvissen. Deze hoeveelheid is vastgesteld op basis van onderzoek naar de hoeveelheid mosselen die dit voorjaar in de Waddenzee 'in het wild' aanwezig is, dus met uitzondering van de mosselen op de mosselkweekpercelen in de Waddenzee.

Mosselvissers zullen dit jaar niet vissen in een deel van het visgebied waar zij normaal wel vissen. Het gaat hier om het gebied Vlieter bij de Afsluitdijk. Hiermee geven zij invulling aan het Plan van Uitvoering dat de mosselsector, een aantal natuurorganisaties en het ministerie van LNV in maart dit jaar hebben vastgesteld. Dit plan is een uitwerking van het convenant dat deze partijen in oktober 2008 hebben gesloten over duurzame mosselzaadvisserij en natuurherstel in de Waddenzee.

Mosselvissers zullen niet vissen in gebieden waar het voor hen niet efficiŽnt is om te vissen, ook al zitten er mosselen. Mosselen en andere bodemfauna blijven hierdoor in deze gebieden onberoerd. Ook vissen zij niet in gebieden die zijn gesloten ten behoeve van onderzoek op permanent overstroomde zandbanken in de Westelijke Waddenzee. Mosselvissers die willen deelnemen aan de voorjaarsvisserij moeten zich houden aan een zogeheten visplan. Hierin staan afspraken over onder meer vistijden en de inzet van schepen.

Het opgeviste mosselzaad en halfwasmosselen zaaien de vissers eerst uit op mosselpercelen in de Waddenzee. Daar groeien ze verder tot 'consumptieformaat', om uiteindelijk afgevoerd te worden naar Zeeland. Een meldingssysteem zorgt ervoor dat er niet teveel mosselen worden overgebracht naar Zeeland. Op die manier wordt gegarandeerd dat eidereenden, een vogelsoort die voornamelijk mosselen eet, gedurende het komende winterseizoen over voldoende mosselen beschikken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet