NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Winnaars Landschapsprijs en Landschapspenningen

10 juni 2009

Vandaag is de Landschapsprijs van de provincie Noord-Holland uitgereikt aan de Adviescommissie voor het landelijk gebied. De Landschapspenningen gingen naar de Vrienden van het Kennemerstrand (Bloemendaal), de Belangenvereniging Huiseigenaren Harpstraat (Zaandijk) en de Vereniging De Oeverlanden Blijven (Amsterdam).
Met de Landschapsprijs beloont de provincie initiatieven, plannen en projecten die een wezenlijke bijdragen leveren aan de kwaliteit van het Noord-Hollandse landschap, zowel op het gebied van natuur als cultuur. De Landschapspenningen gaan naar groepen die zich onderscheiden hebben door hun inzet of ideeŽn voor het landschap.

De provincie werkt aan het behouden en versterken van die karakteristieke Noord-Hollandse landschappen. De provincie juicht het toe dat ook anderen het landschap een warm hart toedragen. Daarom wil zij graag initiatieven en vrijwilligers belonen. Een inzending stak er met kop en schouders bovenuit, de adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit. De heer de Vreeze, voorzitter van de adviescommissie, heeft zich al enige jaren ingezet om een strakkere regie te organiseren die de verrommeling tegengaat. Hij stelt een onafhankelijk vakoverleg voor die over beeld kwaliteit plannen adviseren en een bijdrage leveren aan de regie van planologische ontwikkelingen.

Landschapspenningen
Er zijn 90 inzendingen binnengekomen. De jury: ďDe inzendingen zijn zeer uiteenlopend, vergelijken is moeilijk. Veel inzendingen zijn sympathiek en vooral de inzet van de vrijwilligers is in Noord-Holland bijzonder groot.Ē De Landschapspenningen van elk Ä 5000 gaan naar drie groepen.

De Vrienden van het Kennemerstrand (Bloemendaal)onderscheiden zich doordat zij met weinig middelen een uniek stuk aangroeigebied beheren. Dat de plas nooit de recreatieve functie heeft gekregen die was beoogd, heeft voordelig uitgepakt voor de natuurwaarden van het gebied. Deze onbedoelde natuur is op de kaart gezet in de duinstreek.

De Vereniging De Oeverlanden Blijven (Amsterdam) zet zich al 25 jaar in om het waternet qua kwaliteit en kwantiteit van de Oase aan de Zuidas te beheren. Daarbij worden deels verloren beelden teruggewonnen. Ook streven ze er naar om peilwisselingen en daarmee stomend water terug te brengen, een bijzondere kwaliteit in het doorgaans vlakke polderland van Noord-Holland.

Belangenvereniging Huiseigenaren Zaandijk is een initiatief om met een groep bewoners zich in te zetten om in het spaarzaam van openbare ruimte voorziene Zaandijk samen een park (Rooswijck) te ontwikkelen op een locatie die nu al als zodanig informeel wordt gebruikt. Als de gemeente de geŽiste groennorm per woning niet kan halen dan doen we het zelf wel, moeten de trekkers van de belangenvereniging Huiseigenaren gedacht hebben. Het goede is dat er een gemeenschapszin is ontstaan, dat alleen al verdient aandacht en navolging. Een burgerinitiatief, dat de eigenbelangen te boven gaat.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet