NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aan de slag met de eerste Vechtprojecten

5 juni 2009

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Dalfsen hebben bestuurders van de elf betrokken partners vandaag hun handtekening gezet onder de realisatieovereenkomst voor de eerste projecten van het programma Ruimte voor de Vecht. Het doel van Ruimte voor de Vecht is het veilig houden van de omgeving tegen overstromingsgevaar en het versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied en de sociaal-economische ontwikkeling. De ondertekening vond plaats op een voor het gebied karakteristieke Zomp, een platbodemzeilschip.

De partners willen nog dit jaar resultaten kunnen presenteren van het programma Ruimte voor de Vecht. Op deze manier willen ze elkaar, maar ook private partijen inspireren om nog meer projecten in gang te zetten die het gebied versterken. Dit jaar investeren de partners in acht projecten. Hieronder volgt een korte beschrijving per project.

Herinrichting Kruzebrinkpark en monding Radewijkerbeek, Hardenberg
De monding van de Radewijkerbeek in de Vecht wordt opnieuw ingericht. De dijk wordt over een lengte van 600 meter versterkt, er wordt een wandelpad aangelegd en er wordt natuurontwikkeling gerealiseerd. Hierbij wordt de oude loop van de rivier in ere hersteld. Tevens wordt het park opnieuw ingericht. Er wordt een noodopvang voor hoogwater gerealiseerd en er komen diverse recreatieve voorzieningen.

Fietsersbrug Loozensche linie, Loozen
Bij het project Loozensche linie wordt een fietsersbrug gebouwd, die het gebied verbindt met het onlangs aangelegde fietspad aldaar.

Aanleg haven in het Vechtpark, Hardenberg
Onderdeel van de herinrichting van de Vechtoevers in Hardenberg is de aanleg van een haven in het centrum van de stad. De haven gaat fungeren als aanlegplaats voor sloepen, kano’s en de boot van zorgboerderij de Zwieseborg. Op de wal komen voorzieningen voor gehandicapten en oplaadpunten voor de elektrische sloepen.

Jagers- en verzamelaarsplaats Larinkmars, Ommen
Een land-artkunstwerk moet bezoekers duidelijk maken dat het hier om een belangrijke prehistorische plek gaat, die aantoont dat 10.000-5.000 jaar geleden al jagers en verzamelaars in het gebied actief waren. Door middel van een informatiebord wordt de bewoningsgeschiedenis van het Vechtdal verteld.

Pontverbinding Hessum, Dalfsen
Om het gebied recreatief nog aantrekkelijker te maken wordt een pontverbinding gerealiseerd over de Vecht bij Hessum. Op de noordoever ligt de voormalige stortplaats de Stokte, die mogelijk in de toekomst wordt heringericht voor recreatieve doeleinden.

Natuurbelevingspunt, Dalfsen
In Dalfsen wordt een plek ingericht waar mensen mooi kunnen uitkijken over de Vecht. Op deze locatie komt een beschermende schutting die plaats biedt aan enkele informatieborden, en van waar achter de flora en fauna in het gebied kunnen worden bekeken.

Natuurbuffer Agnietenberg, Zwolle
Het doel van dit project is om een meer natuurlijke geleiding aan te brengen van mensen die vanaf de camping Agnietenberg in het gebied recreëren. Nu gebeurt dat nog met hekken, straks door de aanleg van een natuurbuffer met water- en moeraspartijen. Ook komt er een struinpad rond de Agnietenplas.

Tuin der Lusten - editie Huize Den Berg, Dalfsen
De Tuin der Lusten is een kunstproject dat de cultuurhistorie van mooie landhuizen en tuinen verbindt met hedendaagse kunst in de vorm van theater en dans. De editie op Huize Den Berg wordt gehouden van 24 tot en met 27 september 2009.

Kunst Loozensche linie
Ter voltooiing van de herinrichting van de Loozensche linie wordt een kunstwerk geplaatst. In het kunstwerk wordt de oude strijd die hier in de Napoleontische tijd werd uitgevochten combineerd met de hedendaagse strijd tegen het water. Voor het kunstwerk worden onderdelen gebruikt van oude defensiewapens en -voertuigen.
Ruimte voor de Vecht is een initiatief van de provincie Overijssel. Met de gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle, de waterschappen Velt en Vecht, Groot Salland en Regge en Dinkel, Staatsbosbeheer, het Overijssels Particulier Grondbezit, het Regionaal Bureau voor Toerisme Vechtdal-IJsseldelta en tal van andere betrokken organisaties en ondernemers in het gebied werken we samen aan de toekomst van het Vechtdal.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet