NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanpassing Limburgse subsidies voor natuurbeheer

5 juni 2009

De Provincie Limburg heeft het subsidieplafond voor aanvragen voor beheer van natuurgebieden verhoogd met € 1,2 miljoen. Het plafond voor aanvragen voor agrarisch natuurbeheer is daarentegen met € 1,2 miljoen verlaagd. Daarnaast heeft de Provincie een extra periode voor aanvragen ingesteld. Deze loopt van 15 juni tot 31 juli 2009.

De aanpassing van de subsidieplafonds voor de aanvragen van subsidies zijn bestemd voor natuurbeheer, inrichting van nieuwe natuur en omzetting van landbouwgrond naar natuur door particulieren en agrariërs. Met de extra ingestelde aanvraagperiode hoopt de Provincie de met het Rijk overeengekomen inspanningsverplichtingen te halen.

De bovengrens voor agrarisch natuurbeheer wordt met € 1,2 miljoen verlaagd, omdat in het verleden bleek dat het aanbod groter was dan de vraag. Het subsidieplafond voor aanvragen voor beheer van natuurgebieden is daarentegen verhoogd met € 1,2 miljoen. Deze aanvagen overtroffen de verwachtingen. Op het gebied van inrichting van nieuwe natuur door particulieren, maar ook door Limburgs Landschap en Natuurmonumenten is - evenals voorgaande jaren - aanzienlijk minder aangevraagd dan nagestreefd.

Voor veel mensen is de deelname aan particulier en agrarisch natuurbeheer nog een grote stap op onbekend terrein. Om deze stap makkelijker te maken is er voor de bewoners van de Provincie Limburg een gratis serviceloket opengesteld; het serviceloket Particulier en Agrarisch Natuurbeheer. Bij dit loket kan men onder andere terecht met vragen over de subsidiemogelijkheden die de Stimuleringsplannen bieden. Het serviceloket is te bereiken via telefoon 013 - 595 05 95.

Particulieren, verenigingen en stichtingen worden opgeroepen in de eerder genoemde periode alsnog zoveel mogelijk aanvragen in te dienen voor het realiseren van natuur. De gebieden waar de nieuwe natuur kan worden gerealiseerd staan beschreven in de provinciale Stimuleringsplannen Natuur, bos en landschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet