NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vissers laten zien hoe het duurzaam kan

2 juni 2009

Energiebesparing en minder bodemberoering door alternatief vistuig, voorverkoop van aan boord gesorteerde vis, een glasaalcollector die glasaal helpt de binnenwateren in te trekken, duurzame binnendijkse schelpdierkweek. Dit is een selectie uit dertig vernieuwingsprojecten in de visserij en aquacultuur.

Het Visserij Innovatieplatform (VIP) heeft een boekje samengesteld met dertig innovatie- en samenwerkingsprojecten die minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2007 en 2008 op advies van het Visserij Innovatieplatform heeft ondersteund met geld uit het Europees Visserij Fonds.

Hiermee zorgen Verburg en de visserijsector voor vernieuwing en verduurzaming van de visketen. Ongeveer 100 vissers, kwekers, en verwerkers hebben voorstellen ingediend, waarvan er dertig een subsidie hebben ontvangen. Het totale subsidiebedrag was 7,5 miljoen euro.

In 2009 zal opnieuw een aantal vergelijkbare projecten starten. Afgelopen maart zijn 43 nieuwe projecten aan het Visserij Innovatieplatform voorgelegd. Eind juni neemt Verburg hierover op advies van het VIP een besluit. Hiermee is een bedrag van 5 miljoen euro gemoeid.

Verburg is blij met het boekje dat een mooi beeld geeft van ondernemerschap en creativiteit in de visserij en de visketen. Want deze eigenschappen zijn essentieel om te komen tot een duurzame visserij en visketen. Verburg hoopt dat de veelbelovende projecten in het boekje een inspiratiebron zijn voor alle visserijondernemers. Verburg: "Ik ben gek op koplopers, maar ze moeten wel het peloton mee kunnen nemen".


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet