NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijk investeert 6 miljoen euro in Zuidoost-Brabant

27 mei 2009

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft vandaag in het kader van Mooi Nederland een werkbezoek afgelegd aan Zuidoost-Brabant. Centraal stond het belang van open en groene ruimtes voor burgers om te ontspannen - juist in een zo dynamisch en verstedelijkt gebied. Rijk en regio hebben de intentie uitgesproken om een Rijksbufferzone te realiseren tussen Eindhoven en Helmond. 

Minister Cramer bezocht allereerst de Philips Fruittuin, in de A2-zone nabij Eindhoven. Hier liet de minister zich bijpraten over de voorgenomen aanleg van stadspark Landelijk Strijp en van het bedrijventerrein 'Brainport Innovatie Campus'. Vervolgens werd zij geïnformeerd over het nationaal Landschap het Groene Woud. Dit is één van de vier voorbeeldgebieden waar geprobeerd wordt om burgers meer te betrekken bij de financiering en het in stand houden van het landschap.

Betrokken burgers
Het Groene Woud is gekozen vanwege de innovatieve aanpak en de grote betrokkenheid van burgers. Minister Cramer was onder de indruk van het enthousiasme van de betrokkenen en reikte een cheque van 950.000 euro uit in het kader van het innovatieprogramma Mooi Nederland. Ook reikte zij een cheque aan burgemeester Jacobs van de gemeente Helmond uit van 5 miljoen euro voor de herontwikkeling van de Kanaalzone in Helmond. Dit is één van de veertien ruimtelijke projecten waar het rijk in investeert om de crisis te lijf te gaan.

Bufferzone
Op landgoed De Gulbergen, gelegen tussen Eindhoven en Helmond, sprak de minister met ondernemers en bestuurders over de mogelijkheden om van dit gebied dé recreatieve en ecologische buffer van Zuidoost-Brabant te maken. Het gebied zou kunnen uitgroeien tot een regionaal park. De aanwijzing van het middengebied als bufferzone door het rijk zal, in overleg met Gedeputeerde Staten en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, worden meegenomen in het proces van de provinciale en intergemeentelijke Structuurvisie. Dit houdt in dat planologisch wordt vastgelegd dat de groene structuur intact blijft.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet