NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Almere 2.0 moet IJmeer ongemoeid laten

26 juni 2009

Milieudefensie is teleurgesteld dat Almere in haar Structuurvisie 'Almere 2.0' kiest voor buitendijkse uitbreiding en een bovengrondse vervoersverbinding door het IJmeer. Afgelopen zaterdag 20 juni hebben negentien organisaties op het gebied van natuur,
recreatie, cultuurhistorie en milieu dit plan afgewezen. Klaas Breunissen, campagneleider ruimte en landschap bij Milieudefensie: "Dit plan is niet nodig, niet wenselijk en als we de Europese regelgeving
volgen ook niet mogelijk. Milieudefensie zal alles in het werk stellen om dat duidelijk te maken aan de regering en de Tweede Kamer."

Milieudefensie erkent de noodzakelijke groei van Almere, waarbij de inzet moet zijn om van Almere een volwaardige stad te maken met veel meer eigen werkgelegenheid. Door oostwaarts te bouwen of water binnendijks te halen, hoeft dit niet ten koste te gaan van het IJmeer.
Breunissen: "Het IJmeer is een unieke open ruimte in de Metropoolregio Amsterdam; een landschap waar veel mensen van genieten. Het is bovendien een Europees beschermd natuurgebied, waarin ge´nvesteerd moet worden in plaats van het te verkleinen of te doorsnijden."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet