NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen stagnatie inrichting Bentwoud

25 juni 2009

De inrichting van de door de overheid aangekochte gebieden in het Bentwoud gaat gewoon door. Dit in tegenspraak tot berichten in de media vorige week.

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag 24 juni besloten tot een herziening van het Meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Onderdeel van het PS-besluit is dat de verwerving van 160 ha grond voor het Bentwoud vooralsnog niet ten laste wordt gebracht van het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Voor alternatieve financiering wordt nu ook gezocht naar andere bronnen, bijvoorbeeld publiek-private samenwerking. Er is nadrukkelijk voor gekozen om het Bentwoud niet te verkleinen.

De genoemde 160 ha betreffen alleen de kosten van de grondverwerving; het gaat hierbij niet om de inrichting en aanplant in de al verworven gebieden.

Op dit moment is ongeveer 600 ha verworven, waarvan 210 ha is ingeplant. Een deel hiervan is al een aantrekkelijk gebied om in rond te wandelen. Het hele Bentwoud met een oppervlakte van 1300 ha moet in 2013 aangelegd zijn.
Om alle grond te verwerven en het Bentwoud in te richten moet het Bentwoud zijn opgenomen in gemeentelijke bestemmingsplannen. De gemeente Rijnwoude heeft het plan hiervoor al aangepast, Waddinxveen is er druk mee bezig. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan waarschijnlijk in 2010 vast.

De Dienst Landelijk Gebied werkt momenteel in het Bentwoud aan de inrichting van 15 ha voor het Nationaal KinderBomenBos (opening najaar 2009) en het aanplanten van 30 ha in de Driehoek Benthuizen. Daarnaast wordt dit jaar nog begonnen met de aanplant van 20 ha in Waddinxveen, waar scholieren dit voorjaar op de Nationale Boomfeestdag al de eerste bomen hebben geplant.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet