NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Verburg presenteert n jaar ervaringen met voorbeeldgebieden

24 juni 2009

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stond in Nationaal Landschap Het Groene Woud stil bij n jaar succesvolle ervaringen met voorbeeldgebieden. Tegelijkertijd ondertekende zij daar een cheque van 487.500 euro waarmee de verdere ontwikkeling van de Streekrekening Het Groene Woud wordt ondersteund. Zij deed dit vandaag na afloop van de Ondernemerstafel Het Groene Woud op Eindhoven Airport.

Voorbeeldgebieden
In het voorjaar van 2008 heeft minister Verburg de gebieden Amstelland, Het Binnenveld, Ooijpolder-Groesbeek en Het Groene Woud in het kader van de Agenda Landschap aangewezen als 'voorbeeldgebied Investeren in Landschap'. In deze voorbeeldgebieden, die aantrekkelijk zijn voor wonen, werken en recreren, worden partijen die profijt hebben van een mooi landschap in contact gebracht met partijen die de kosten hiervoor dragen om zo een evenwichtiger kosten-baten verhouding te realiseren. Minister Verburg heeft bijna 2 miljoen euro uitgetrokken ter facilitering van duurzame innovatieve financieringsvormen.

En jaar succesvolle ervaringen
Volgens minister Verburg zijn er in het afgelopen jaar succesvolle stappen gezet in de vier voorbeeldgebieden: "Projecten hebben een grotere kans van slagen als zeer enthousiaste mensen hun schouders eronder zetten. Het blijkt dat twee of drie energieke en welwillende personen het verschil kunnen maken tussen het slagen of het mislukken van een project."

Binnenveld
In voorbeeldgebied Binnenveld is de regio hard bezig met het uitwerken van uitzichtgaranties. In de toekomst zullen huizenbezitters in Binnenveld een gegarandeerd vrij uitzicht kunnen kopen. De opbrengst hiervan gaat vervolgens in een groenfonds, waaruit bijvoorbeeld boeren worden betaald om het landschap te onderhouden, zoals knotwilgen snoeien en koeien in de wei.

Amstelland
In een recent verschenen rapport 'De Bovenkerker, een polder met toekomst' presenteert voorbeeldgebied Amstelland concrete plannen voor de inrichting en het beheer van de Bovenkerkerpolder. Daarnaast is het voorbeeldgebied bezig met een onderzoek naar het instellen van een grondbank, waar je grond kunt ruilen voor een ander perceel dat bijvoorbeeld een meer strategische waarde voor je bedrijfsvoering heeft.

Ooijpolder
In voorbeeldgebied Ooijpolder wordt hard gewerkt aan het realiseren van ng een zeer geslaagde landschapsveiling. De vorige was zeer geslaagd. Verder kijkt het voorbeeldgebied - samen met onderzoeksinstituut Alterra - naar de mogelijkheden om met bio-energie aan de slag te gaan. Onderzocht wordt of en hoe het landschap baat kan hebben bij CO2-compensatie door lokale bedrijven.

Het Groene Woud
Voorbeeldgebied Het Groene Woud werkt aan verdere implementatie van de Streekrekening en de uitbouw daarvan naar de andere gebieden. Hiervoor stelt LNV487.500 euro beschikbaar voor de ontwikkeling van de Streekrekening Het Groene Woud beschikbaar. Bedrijven kunnen een bedrag op de streekrekening zetten en de rente aan de streek schenken. Daarnaast plust de Rabobank hier nog een bedrag bovenop. In Het Groene Woud levert de streekrekening jaarlijks al 250.000 euro op voor financiering van het landschap.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet