NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EU-geld moet meer naar plattelandsnatuur

24 juni 2009

Europa maakt zich op voor een vervolg op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Na 50 jaar steun aan landbouwproductie en -inkomens komt nu een omslag in zicht. Het nieuwe beleid zal zich meer gaan richten op de maatschappelijke waarden van het landelijk gebied, met aandacht voor biodiversiteit, klimaatverandering en landschapskwaliteit. Het nieuwe Europese landbouwbeleid zal in 2013 ingaan, maar vooruitlopend hierop kan Nederland nu alvast stappen nemen in de goede richting.

Dat is hard nodig want de landbouw is de grootste veroorzaker van de achteruitgang van biodiversiteit, met de veldleeuwerik als steeds stillere getuige. De 30 miljoen euro die de minister beschikbaar stelt voor akkerranden is een mooie handreiking. Maar een minister die zegt dat ze toonaangevend wil zijn in het Europese debat over de beloning van maatschappelijke waarden, moet meer registers open trekken om weer muziek te laten horen op het platteland.

Samen met collega-natuurorganisaties heeft Vogelbescherming daarom een manifest aangeboden aan leden van de Tweede Kamer die op 27 mei met de minister hebben gesproken over dit onderwerp. We vragen de minister om een deel van het geld dat nu nog naar inkomenssteun gaat, in te zetten voor de beloning van maatschappelijke waarden. Brussel biedt die mogelijkheden nu. Laat de veldleeuwerik weer uit volle borst zingen!


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet