NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieudefensie blij dat ook Noord-Holland kiest voor een open IJmeer

22 juni 2009

Milieudefensie is blij dat de Provinciale Staten van Noord Holland zich vandaag hebben uitgesproken tegen bebouwing van het IJmeer of een bovengrondse verkeersverbinding over het meer. Tijdens de campagne 'Houd het IJmeer open', die Milieudefensie de afgelopen maanden voerde, bleek al steeds duidelijker dat provinciale en gemeentelijke politici in Noord-Holland de voornemens van Almere om in het IJmeer te bouwen niet zagen zitten.

De Provinciale Staten van Noord-Holland spraken zich vandaag uit tegen de bouwplannen van Almere door het aannemen van de motie Kardol (CU). ChristenUnie-Statenlid Johan Kardol was eerder deelnemer aan één van de debatten die Milieudefensie in het kader van haar campagne organiseerde in Muiden. Zijn motie kreeg vandaag bijna unanieme steun, alleen de VVD was tegen.

Klaas Breunissen, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie: Omwonenden, natuurliefhebbers, lokale politici, maatschappelijke organisaties en watersporters spraken zich al eerder uit tegen bebouwing van het IJmeer. Nu heeft ook een belangrijke regionale overheid dat gedaan. Het is goed om te zien dat het besef dat het IJmeer als belangrijk landschap én natuurgebied behouden moet blijven, steeds breder wordt. Den Haag moet nu gevolg geven aan de brede steun voor de motie in de Provinciale Staten."

Pamflet van Pampus
Afgelopen zaterdag bereikte de campagne 'Houd het IJmeer open' haar hoogtepunt tijdens de ondertekening van het 'Pamflet van Pampus' op het gelijknamige eiland. Zo'n twintig organisaties, van Milieudefensie en andere milieu- en maatschappelijke organisaties tot het Watersportverbond, ondertekenden daar de oproep aan Regering en Parlement om het IJmeer open te houden. Die werd overhandigd aan Tweede Kamerleden. Honderden bootbezitters hadden gehoor gegeven aan de oproep van Milieudefensie en het Watersportverbond om tegelijkertijd, met vlaggen en geluidssignalen, een rondje om het eiland te varen en zo de oproep te ondersteunen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet