NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Twee winnaars Nationale Gruttoprijs 2009

19 juni 2009

De Klaas Engelbrechts polder in Schipluiden en de Noordpolder te veld met de naastgelegen Maatpolder te Eemnes zijn de winnaars geworden van de Nationale Gruttoprijs van Nederland-Gruttoland. Met deze prijs wordt de samenwerking in weidevogelgebieden tussen boeren, vrijwilligers, terreinbeheerders en andere partijen beloond. Beide projecten winnen 1000 euro. De prijs is donderdag 18 juni uitgereikt tijdens het slotsymposium van Nederland-Gruttoland.

Om de bescherming van weidevogels in Nederland te stimuleren is in 2005 de Nationale Gruttoprijs ingesteld door de coalitie Nederland-Gruttoland. In deze coalitie participeren Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland, Natuurlijk Platteland Nederland en Natuurlijk Platteland West. De Nationale Gruttoprijs werd om de twee jaar uitgereikt.

Dit jaar gaat de prijs naar twee winnaars: De Klaas Engelbrechts polder in Schipluiden en de Noordpolder te veld samen met de Maatpolder te Eemnes. In beide polders is de gruttostand stabiel, of neemt zelfs iets toe. De jury, onder leiding van bijzonder Hoogleraar De Snoo, roemt de samenwerking in beide gebieden. De twee projecten winnen beide 1000 euro en de bronzen grutto.

De Nationale Gruttoprijs wordt dit jaar voor het laatst uitgereikt, omdat Nederland-Gruttoland ophoudt te bestaan. Dit samenwerkingsverband is in 2003 opgericht, vanwege de dramatische achteruitgang van de grutto. De grutto is de afgelopen 30 jaar met meer dan 60 procent afgenomen.

Nederland-Gruttoland heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan, zo is er geŰxperimenteerd met moza´ekbeheer. Ook heeft de coalitie de grutto op de kaart gezet. Was de grutto voor de eeuwwisseling een relatief onbekende vogel, vandaag de dag is hij het boegbeeld van de weidevogels. De koningin onder de weidevogels, zoals ze op de conferentie werd genoemd.

Met het einde van Nederland-Gruttoland is er geen einde gekomen aan de bescherming van de grutto. Het werk van de coalitie wordt al voort gezet in een nieuw verband: het Weidevogelverbond, een samenwerkingsorganisatie waarin ook het ministerie van LNV aan deelneemt. Tijdens het slotsymposium werd al druk gediscussieerd over belangrijke onderwerpen voor de komende jaren; het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en draagvlak en politieke betrokkenheid behouden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet