NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Informatieavond beheerplan Lepelaarplassen in Almere

10 juli 2009

De Provincie Flevoland, Het Flevo-landschap en het ministerie van LNV nodigen belangstellenden van harte uit voor het bijwonen van een informele informatieavond over het beheerplan Lepelaarplassen. De informatieavond vindt plaats op dinsdag 1 september in het Boathouse, Noorderplassenweg 150 te Almere en duurt van 20:00 tot 22:00 uur.

Voor het Natura 2000-gebied Lepelaarplassen wordt momenteel gewerkt aan een beheerplan. Hierin komt te staan wat er moet gebeuren om de natuurdoelen te behalen en wie dat gaat doen. Ook wordt er in opgenomen welke activiteiten er in het gebied mogen plaatsvinden zonder dat daar een vergunning voor nodig is.

Tijdens de avond wordt u geÔnformeerd over de visie achter dit beheerplan en de te nemen maatregelen. De drie organiserende partijen hechten veel waarde aan het betrekken van belanghebbenden bij het tot stand komen van het beheerplan. Een informele informatieavond biedt de mogelijkheid om naar elkaar te luisteren, vragen te stellen, ideeŽn uit te wisselen en met elkaar in debat te gaan.

Suggesties die tijdens de informatieavond naar voren komen worden in het vervolgproces meegenomen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet