NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ecoducten verbinden natuurgebieden in ‘t Gooi

10 juli 2009

Over de snelweg A1 en de Naarderstraat komen twee ecoducten. Op 9 juli hebben het Goois Natuur Reservaat, de gemeenten Laren en Blaricum, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, Tergooiziekenhuizen en Blokker Holding hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. Naar verwachting start de bouw nog vóór de zomer van 2011. Deze ecoducten verbinden dan in 2012 de natuur van het Gooi weer tot één natuurgebied.

De “Natuurbrug Laarderhoogt”, waar de twee ecoducten deel van uitmaken ligt op de grens van Laren en Blaricum. Deze natuurbrug verbindt straks de heide- en bosgebieden tussen Hilversum en Bussum en tussen Blaricum en Huizen. Het Gooi vormt samen met de Utrechtse heuvelrug eigenlijk één samenhangend natuurgebied. Dit gebied wordt nu nog door wegen en spoorlijnen gescheiden. De natuurbrug Laarderhoogt draagt bij aan het weer met elkaar verbinden van deze gebieden. De dieren en planten krijgen zo een groter leefgebied en kunnen zich beter verspreiden. Hierdoor kunnen de planten- en diersoorten zich beter in standhouden.

In de overeenkomst zijn tussen de partijen verschillende afspraken vastgelegd over de financiering, de aanleg en het beheer van de “Natuurbrug Laarderhoogt”. Afgesproken is dat de provincie Noord-Holland hiervoor binnenkort een provinciaal bestemmingsplan vaststelt, dat Rijkswaterstaat de aanbesteding gaat regelen en dat het Goois Natuurreservaat straks het natuurbeheer voor haar rekening neemt. Bij het maken van de plannen wordt extra aandacht besteed aan de vormgeving bij de entree van Laren. Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland betalen de aanleg. Hierbij neemt Rijkswaterstaat ruim 70% van de kosten voor haar rekening.

De natuurbrug ligt gedeeltelijk op de terreinen van Blokker en Tergooiziekenhuizen. Tegelijk met de afspraken over de natuurbrug wordt ook de komst van een kantoor van Blokker Holding naast de afrit van de A1 én de uitbreiding van de vestiging Blaricum tussen deze partijen geregeld. Het kantoor voor Blokker wordt meteen in de procedure van het provinciale bestemmingsplan meegenomen. Op het ziekenhuisterrein is op een krap gebied een goede balans gevonden tussen natuurbelangen (de natuurbrug) en de belangen van mensen (uitbreiding van het ziekenhuis). Ook daar zijn in de overeenkomst afspraken over gemaakt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet