NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 21.000 Brabanders steunen burgerinitiatief ‘Megastallen-Nee’

7 juli 2009

Het Brabants burgerinitiatief Megastallen-Nee heeft ruim 21.000 handtekeningen opgeleverd tegen de schaalvergroting in de intensieve veehouderij. De tekst van het initiatief en de handtekeningen worden op vrijdag 10 juli a.s. aangeboden aan de Commissaris van de Koningin, mevrouw H. Maij-Weggen.

Aantasting leefmilieu, gezondheid en landschap
Op 13 maart gaf een aantal verontruste burgers het startsein voor het Brabants burgerinitiatief Megastallen-Nee. De initiatiefnemers hebben niet alleen handtekeningen verzameld, maar ook bekendheid gegeven aan de veelomvattende problemen die samenhangen met de intensieve veehouderij: bedreiging van de gezondheid van mens en dier, aantasting van het leefmilieu en landschap en ondermijning van het welzijn van dieren.

Milieudefensie heeft zich bij de initiatiefnemers aangesloten. Alle inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. Het aantal van 21.000 steunbetuigingen laat zien dat sprake is van een breed gedragen verzet.

Actiepunten voor provinciebestuur
De ondertekenaars vragen het provinciebestuur met klem om actie. In het Burgerinitiatief zijn elf actiepunten geformuleerd. Voorbeelden zijn het instellen van een onderzoek naar gezondheidseffecten, het beperken van de grootte van bouwblokken en een betere toetsing op basis van de Natuurbeschermingswet. Het bestuur moet ook streven naar duurzame en diervriendelijke landbouw die past in het Brabantse landschap.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet