NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer wil meer ruimte voor onteigening EHS

3 juli 2009
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Verburg de provincies meer vrijheid geeft tot volledige schadeloosstelling onder onteigeningsdruk en tot juridische onteigening bij de verwerving van de EHS in gebieden waarvan het grootste deel van de aankoop als is gerealiseerd of met grote verstedelijkingsdruk. Een motie van de Kamerleden Van der Ham (D66) en Peters (GroenLinks) werd donderdagnacht aangenomen. Het IPO heeft hierop al geruime tijd aangedrongen.

Ook wil de Kamer dat de uitkomst van de Mid Term Review ILG voor de behandeling van de begroting LNV najaar 2010 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. In het bestuurlijke overleg tussen minister Verburg en het IPO is daarover dinsdag jl. in dezelfde zin gesproken. Moties van het Kamerlid Jacobi (PvdA) over het tempo van uitvoering van de EHS, waarmee zij in feite op de stoel van de provinciale besturen plaats nam, werden aangehouden.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet