NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Crisiswet schadelijk voor grote maatschappelijke belangen

3 juli 2009

De Crisis- en Herstelwet waar het kabinet vandaag over spreekt, is volgens Stichting Natuur en Milieu ongewenst en overbodig. Directeur Mirjam de Rijk: ‘Het uithollen van de rechtsbescherming van burgers, natuur en milieu helpt niet tegen de economische crisis en belangrijke waarden komen erdoor in de knel.’ Uit alle onderzoeken blijkt dat lange besluitvorming bij grote projecten meestal niet het gevolg is van juridische procedures maar van een slechte voorbereiding en besluitvorming bij de overheid.

Zorgvuldigheid
Door deze Crisis- en Herstelwet dreigen grote belangen in de knel te komen. In ons dichtbevolkte land spelen vele en vaak tegengestelde belangen, zoals economie, gezondheid, klimaat, natuur en landschap. De afweging van deze maatschappelijke belangen vraagt om zorgvuldige procedures. De Crisis- en Herstelwet leidt tot slechtere besluitvorming, door minder aandacht te geven aan kwetsbare groepen en belangen.

! Snelheid
Uit diverse onderzoeken blijkt dat trage besluitvorming niet het gevolg is van tekortschietende wettelijke mogelijkheden, maar van onzorgvuldige ambtelijke voorbereiding en van het onvermogen van bestuurders om in complexe situaties snel en zorgvuldig te beslissen. Juridische ingrepen bieden daarvoor geen soelaas. Snellere besluitvorming wordt bereikt door betere ambtelijke voorbereiding en krachtiger optreden van bestuurders. Vooral gemeenten benutten bestaande mogelijkheden tot snellere besluitvorming vaak te weinig. Natuur en Milieu pleit daarom voor ‘vliegende brigades’ van experts die ambtenaren en bestuurders kunnen helpen bij een goede en snelle be-sluitvorming.

Economische crisis
Nieuwe wetgeving invoeren kost jaren. Voordat de Crisis- en Herstelwet operationeel is, is de economische crisis al weer over zijn top heen. Belangrijker is dat de beoogde infrastructurele projecten hoe dan ook veel vele jaren zulle! n kosten. Het is dus twijfelachtig of dergelijke projecten wel! een bij drage kunnen leveren aan het verlichten van de economische crisis. 

Volgens Natuur en Milieu bestaat de kans dat verdergaande juridische beperkingen in strijd zijn met het Europees recht, zoals het Verdrag van Aarhus of de MER Richtlijn. 


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet