NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gemiste kans voor omturnen landbouwbeleid

3 juli 2009

Vogelbescherming Nederland is teleurgesteld dat minister Verburg van LNV en met haar de Tweede Kamer in de tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Health Check) onvoldoende inzet op een vermaatschappelijking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Den Haag laat hiermee een belangrijke kans liggen om daadwerkelijk een start te maken met duurzame landbouw.

Minister Verburg van LNV heeft in haar toekomstvisie op het gemeenschappelijk landbouwbeleid (de zogenaamde houtskoolschets) aangegeven dat ze het nieuwe beleid meer wil gaan richten op maatschappelijke waarden van het landelijk gebied. Ze wil dat er meer aandacht komt voor vogels en andere biodiversiteit, klimaatverandering en landschap.

Gisteravond was het moment om een start te maken met deze visie. Helaas heeft de minister en met haar de Tweede Kamer besloten om deze plannen minimaal een jaar uit te stellen.

Vogelbescherming is met name teleurgesteld over het niet inzetten van artikel 68. Met de inzet van dit artikel kan een percentage (tot 10 %) van de bedrijfstoeslagen van agrarische bedrijven worden afgeroomd. Dit geld kan daarna ingezet worden voor boeren die zich inzetten voor specifieke doelen, zoals bijvoorbeeld weidevogelbeheer.

Vogelbescherming vindt dat een minister die zegt dat ze toonaangevend wil zijn in het Europese debat over een nieuw subsidiesysteem voor boeren gericht op biodiversiteit en landschap, hiermee zo snel mogelijk moet starten. De minister heeft hier samen met de Tweede Kamer niet voor gekozen. Wel bleek uit de discussies in de Kamer dat de aandacht voor maatschappelijke waarden van het landelijk gebied is toegenomen.

Vooral intensieve kapitaalkrachtige landbouwbedrijven profiteren van de subsidies en zij dragen het meeste bij aan de verdere achteruitgang van de kwaliteit van het landelijk gebied. Weidevogels en akkervogels zijn hier met name de dupe van. Zo is het aantal veldleeuweriken met 90 procent achteruit gegaan en het aantal gruttos met zon 60 procent.

Toch was er gisteravond ook goed nieuws te melden. Vogelbescherming is tevreden over de inzet van 30 miljoen voor akkerrandenbeheer. Met deze subsidies kunnen boeren brede randen langs akkers aanleggen waar akkervogels als de gele kwikstaart en patrijs van profiteren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet