NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra geld voor internationale klimaatdoelen

27 juli 2009

De Europese milieuministers erkennen dat een klimaatakkoord in Kopenhagen er alleen komt als er ook bredere afspraken over financiŽle hulp voor de armste landen worden vastgelegd. De armste landen hebben geld nodig om zich aan te passen aan de nieuwe klimaatomstandigheden. Minister Cramer schat in dat in 2020 ongeveer 100 miljard dollar per jaar nodig is. 'Er is nieuw geld nodig voor klimaat. De toezeggingen mogen niet ten koste gaan van het budget voor ontwikkelingshulp.' Minister Cramer was de afgelopen dagen op de Europese top van milieuministers van de Europese Unie. Zij bespraken daar de voorbereidingen en strategie voor de internationale klimaattop later dit jaar in Kopenhagen.

Minister Cramer stelt voor dat de bijdrage van de Unie uit de EU-begroting kan worden gehaald. Verschillende ministers steunden haar voorstel. De milieuministers willen ook dat snel opkomende economieŽn als China hun emissiegroei afremmen en de uitstoot over enige jaren ook reduceren. Alle landen moeten hun klimaatmaatregelen in kaart brengen. De Europese Unie is bereid ontwikkelingslanden te helpen met deze low carbon development strategies.

Volgens Cramer gaan†de onderhandelingen nu de diepte in. 'Dat is ook hard nodig. We moeten nu bepalen wat we willen bereiken in Kopenhagen. Alleen met een duidelijke Europese strategie kunnen we straks in Kopenhangen een goed akkoord sluiten. Met de bijeenkomst in Ňre zijn we weer een stap dichterbij een goed eindresultaat gekomen.'

Kopenhagen
In december moet in Kopenhagen een nieuw klimaatverdrag worden bereikt. De ministers bevestigden dat de Europese Unie haar broeikasgassen tot 30% wil verminderen. Andere rijke landen moeten hun CO2-uitstoot dan ook reduceren. De VS, Canada, Japan en andere OESO-landen moeten hun uitstoot met een vergelijkbaar percentage omlaag brengen. Dit is nodig om de gemiddelde temperatuur op Aarde niet verder dan twee graden te laten stijgen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet