NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

IPO voert overleg over SNL

24 juli 2009

Op 9 juli hebben minister Verburg van LNV en IPO overleg gevoerd over de invoering van het nieuwe subsidiestelsel voor beheer van natuur en landschap (SNL). Daarnaast heeft IPO het eerste overleg met de Europese Commissie gevoerd.

De belangrijkste conclusie van het overleg met de minister is dat de invoering van SNL per 1 januari 2010 kan plaatsvinden. Hierbij is tevens geconstateerd dat vanwege de verwachte Europese goedkeuringsprocessen het SNL niet in zijn geheel per 1 januari 2010 kan worden opengesteld. Het SNL dient zowel voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) als voor staatsteun goedgekeurd te worden.

Uit overleg met de Europese Commissie is gebleken dat de goedkeuring van de POP- notificatie voor het onderdeel agrarisch natuurbeheer meeloopt in het geheel van wijzigingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. De goedkeuring hiervan wordt laat in 2009 verwacht. De staatssteunprocedure zal naar verwachting dit jaar niet meer tot goedkeuring leiden. Zonder deze goedkeuring voor staatsteun staat de Europese Commissie niet toe dat het natuuronderdeel van de SNL wordt opengesteld. Het agrarische deel kan volgens de EU-verordeningen onder voorbehoud van deze goedkeuring wl worden opgesteld.

In het overleg met de minister is besproken om het SNL voor het agrarische natuurbeheer voor 2010 open te stellen, onder voorbehoud van EU-goedkeuring. Het voordeel is dat voor het groot aantal verplichtingen dat in 2009 eindigt onder het vereenvoudigde nieuwe stelsel nieuwe verplichtingen kunnen worden aangegaan. Het natuurdeel van SNL kan dan, na goedkeuring door de Europese Commissie, zo snel mogelijk daarna worden opengesteld. Dit geldt ook voor het onderdeel kwaliteitsimpuls, inrichting en functieverandering. De realisatie van nieuwe natuur kan in 2010 via de huidige Provinciale subsidieregeling natuurbeheer (PSN) verlopen. Voor de aflopende natuurbeheercontracten van Programma Beheer - circa 2% natuuraanvragen en circa 6% landschapsaanvragen - moet een tussentijdse oplossing worden gevonden. De mogelijkheid voor een nieuwe beschikking onder het regime van het PSN of een verlenging van de huidige beschikking van 1 jaar wordt momenteel verkend. Dit werkt IPO in de maand augustus verderit.

De resultaten van het overleg worden in augustus met de stuurgroep Omvorming Programma Beheer besproken. In september gebeurt dit ook in de Adviescommissie Landelijk Gebied waarin alle gedeputeerden Landelijk Gebied van de 12 provincies zitting hebben. Uiteindelijk besluiten de provinciale besturen over de definitieve openstelling. Dit vindt in de maanden oktober en november plaats.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet