NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onverwacht hoog aantal aanvragen Innovatieprogramma Mooi Nederland

20 juli 2009

Boven verwachting zijn 219 aanvragen voor een bijdrage uit het Innovatieprogramma Mooi Nederland ingediend. Het beschikbare bedrag van  6,5 miljoen euro is hiermee ruim 13 keer overvraagd.Met het Innovatieprogramma is minister Cramer van VROM op zoek naar inspirerende, innovatieve projecten die bijdragen aan de doelen van Mooi Nederland.

Hoofddoel is dat in 2011 Nederlanders meer tevreden zijn over het landschap. Nu ervaren ze dat het Nederlands landschap versnippert, versteent en verrommelt, bijvoorbeeld door de 'dozen' langs de snelwegen, oprukkende woonwijken en zendmasten. Door 'Mooi Nederland' prioriteit te maken wil minister Cramer verrommeling tegengaan, zuinig en slim omgaan met de ruimte en een betere ruimtelijke kwaliteit bereiken.

Met het innovatieprogramma Mooi Nederland wil de minister ruimtelijke kwaliteit bevorderen en innoverende projecten vinden die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. Gemeenten, provincies, waterschappen, stichtingen en ondernemers die in het handelsregister ingeschreven zijn konden tot 1 juli ideeŽn, plannen en uitvoeringsprojecten indienen om in aanmerking te komen voor de Innovatieregeling.

Winnende projecten 15 oktober bekend
De Adviescommissie Mooi Nederland brengt onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol advies uit aan minister Cramer over de te honoreren ideeŽn, plannen en uitvoeringsprojecten. Criteria die een rol spelen bij dit advies zijn: bijdrage aan de themas van Mooi Nederland, innovatie, overdraagbaarheid, samenwerking, snelheid en doelmatigheid. Voor de eerste ronde van de Innovatieregeling is 6,5 miljoen euro beschikbaar. Er vinden totaal twee rondes plaats in de periode van 2009 tot en met 2011, totaal is 13 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. De tweede ronde volgt naar verwachting eind 2010.

De Innovatieregeling kent twee categorieŽn. In de categorie 'IdeeŽn en plannen' worden ongeveer 25 projecten gehonoreerd. Deze kunnen maximaal 200.000 euro ontvangen. De bijdrage van het Rijk mag hier maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten bedragen, de aanvragende partij moet de overige 50 procent wel aantoonbaar beschikbaar hebben.
In de categorie 'Uitvoeringsprojecten' worden ongeveer 4 projecten gehonoreerd, die op het punt staan te worden gerealiseerd. Deze projecten kunnen maximaal 1 miljoen euro ontvangen. De bijdrage van het Rijk mag hier maximaal 20 procent van de subsidiabele kosten bedragen.
Minister Cramer maakt de winnende voorbeeldprojecten van de eerste ronde van de Innovatieregeling op 15 oktober bekend.

Kennis en ervaring uitwisselen
Het kennis- en leerprogramma, dat tegelijk met de bekendmaking van de winnende projecten vanaf 15 oktober operationeel wordt, gaat de lessen die geleerd worden in de projecten met anderen delen. Het programma 'Mooi Nederland' wil strategische allianties aangaan met instanties en bedrijven die al bezig zijn met kennis- en leernetwerken. Betrokkennen bij de circa 30 winnende voorbeeldprojecten van het innovatieprogramma uit de eerste ronde kunnen actief bijdragen aan het kennis- en leerprogramma Ťn er kennis en ervaring aan ontlenen.
Daarnaast is het doel om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van een aantal bestaande voorbeeldprojecten, zoals op het gebied van de financiering van het landschap (Deltaplan projecten: Amstelland, Groene Woud, Ooijpolder, Binnenveld), ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen (Zaanstad, Oss, Groningen-Assen, Sterrensysteem Overijssel, Zutphen) en Noordanusprojecten op het gebied van herstructurering bedrijventerreinen (Parkstad Limburg, West Achterhoek, Metropoolregio Amsterdam, Industrieschap Plaspoelpolder, Land van Heusden en Altena).
Dit najaar worden nog aanvullend 10 voorbeeldprojecten op het gebied van sanering van verspreid liggend glas bekendgemaakt.

Meer informatie over het Innovatieprogramma Mooi Nederland vindt u op www.vrom.nl/ipmooinederland


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet