NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gehalte Imidacloprid in oppervlaktewater soms 10.000 x boven de norm

5 augustus 2009 

Er zit op sommige plekken 10.000 keer zoveel van het zeer giftige landbouwbestrijdingsmiddel Imidacloprid in het oppervlaktewater als de norm toelaat. Ook normen voor andere bestrijdingsmiddelen worden veelvuldig overschreden. Dit blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat voor 2005 en 2006. De metingen zijn gedaan in het westen van het land, waar glastuinbouw, bollenteelt en boomteelt sterk zijn vertegenwoordigd.  De gemeten hoeveelheden Imidacloprid zijn zo hoog dat een verbod op gebruik onvermijdelijk is. In het radioprogramma Noord-Holland Nieuws van RTV-Noord-Holland van vanmorgen werd duidelijk dat ook in Noord-Holland sprake is van ernstige overschrijdingen.

Imidacloprid is zeer schadelijk voor bijen, hommels en vlinders. Het middel breekt erg langzaam af in water. Aantallen bijen en andere insecten in Nederland lopen de laatste jaren har! d terug door verschillende oorzaken. Insecten zijn essentieel voor het behoud van biodiversiteit omdat ze voor bestuiving zorgen. Daarom moet er snel actie ondernomen worden voor de bescherming van de bij en andere insecten. Verder leiden hoge concentraties Imidacloprid tot hogere kosten voor de waterzuivering voor drinkwater.

Natuur en Milieu vindt daarom dat de toelating van Imidacloprid ingetrokken moet worden en zal juridische stappen ondernemen wanneer dat niet gebeurt. Algemeen directeur Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu: “Bijen en vlinders gaan dood door bestrijdingsmiddelen. Minister Verburg van LNV moet daar snel iets aan doen.” De minister moet zeer giftige bestrijdingsmiddelen zoals Imidacloprid verbieden, controles op gebruik en uitstoot van bestrijdingsmiddelen opvoeren en het duurzaam telen van groenten, fruit en bloemen serieus ondersteunen.

In vergelijking met andere EU-staten gebruikt Nederland veel en gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland neemt de laatste jaren toe. Op ongeveer 50% van alle meetpunten in Nederland worden de normen voor het oppervlaktewater overschreden. De glasgroenteteelt laat met de teelt van paprika’s en tomaten zien dat het wel duurzamer kan.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet