NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grote lokale betrokkenheid kenmerkt natuurherstel Gorsselse Heide

24 aug 2009

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 24 augustus het voormalige militaire terrein Gorsselse Heide in Harfsen officieel overgedragen aan de particuliere Stichting IJssellandschap. Bij het herstel en beheer van de Gorsselse Heide worden omwonenden, ondernemers en natuurorganisaties door de stichting nauw betrokken.

Na de overdracht gaat Stichting IJssellandschap samen met Stichting Marke Gorsselse Heide direct aan de slag om het voormalig militaire terrein in oude 'heideglorie' te herstellen. Bij het herstel en beheer besteden de stichtingen veel aandacht aan het betrekken van de directe omgeving. Deze aanpak sluit naadloos aan op de campagne 'Een mooier landschap, maak het mee'. De minister onderstreept hiermee dat we het Nederlandse landschap samen mooier kunnen maken en dat burgers en bedrijven hier een actieve rol in kunnen spelen. "Deze overdracht laat zien hoe burgers en bedrijven zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun landschap", aldus de minister.

Gentiaanblauwtje
Tijdens de bijeenkomst op de Gorsselse Heide heeft de minister symbolisch het startsein gegeven voor de terugkeer van het Gentiaanblauwtje. Door het vernatten van de Gorsselse Heide op sommige delen wordt het gebied niet alleen een geschikte plek voor deze zeldzame vlinder. Ook bijzondere heidesoorten zoals wolfsklauw, gagel en zonnedauw krijgen weer de ruimte. Bovendien zijn er straks meer zandhagedissen, boomvalken, hazelwormen en boomleeuweriken te zien.

Ontwikkeling militaire terreinen
Het militair terrein Gorsselse Heide is een van de 53 militaire complexen en terreinen in Nederland die overtollig is geworden sinds de inkrimping van de krijgsmacht eind 20e eeuw. In het Project Ontwikkeling Militaire Terreinen wordt sinds 2004 aan een nieuwe bestemming voor deze voormalige militaire terreinen gewerkt. In opdracht van het ministerie van LNV, heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en samen met provincies, gemeenten, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden ge´nventariseerd welke bestemming het beste bij de Gorsselse Heide past. Het is voor het eerst dat een voormalig militair terrein middels een openbare verkoop een nieuwe particuliere eigenaar heeft gekregen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet