NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zuid-Holland stelt provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit aan

10 sept 2009

De provincie Zuid-Holland heeft met ingang van 1 september 2009 prof. ir. Eric Luiten aangesteld als provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit. Eric Luiten geeft vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd advies over ruimtelijke kwaliteit aan het provinciaal bestuur en, op verzoek, ook aan samenwerkingspartners van de provincie.

Eric Luiten (Nijmegen, 1959) heeft een adviesbureau voor landschapsarchitectuur in Delft en is daarnaast deeltijdhoogleraar Cultuurhistorie en Ontwerp (de Belvedereleerstoel) aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. De ontwerpervaring van Eric Luiten ligt op het vlak van regionale planvorming voor stads- en landschapsontwikkeling, tegen de achtergrond van actuele verstedelijkingsopgaven, nieuwe infrastructuur en herinrichting van het landelijk gebied. Recente projecten zijn onder meer Panorama Krayenhoff - Ruimtelijk Perspectief voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Bidbook Floriade 2012 Drechtsteden, Gebiedsvisie Radio Kootwijk en Tijdgrens - Masterplan Gelderse Limes.

Eric Luiten is twee dagen per week werkzaam als onafhankelijk provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet