NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieubalans bevestigt noodzaak extra klimaatmaatregelen

10 sept 2009

De cijfers in de Milieubalans 2009, die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 9 september 2009 heeft uitgebracht, bevestigen dat de Nederlandse klimaatdoelen voor 2020 niet worden gehaald. Mirjam de Rijk, directeur Natuur en Milieu: ‘De Milieubalans 2009 is een steun in de rug van Minister Cramer die al heeft aangekondigd om komend voorjaar extra klimaatbeleid in te voeren. Ze moet alleen niet wachten tot die tijd, maar nu al in actie komen.’

Alleen een fundamentele herziening van het overheidsbeleid voor duurzame energie en energiebesparing kan de klimaatdoelen volgens het PBL nog redden. Maar individuele burgers en bedrijven willen hun gedrag pas veranderen als iedereen meedoet. Volgens het PBL kan alleen de politiek hiervoor zorgen door haar verantwoordelijkheid te nemen en extra klimaatmaatregelen in te voeren. Convenanten blijken te falen. Subsidies als sturingsinstrument zijn te duur.

Natuur en Milieu wil daarom strenge energienormen voor onder meer bestaande huizen, elektrische apparaten, vracht- en bestelauto’s. Deze zorgen ervoor dat mensen lagere energielasten hebben en belonen bedrijven die investeren in groene innovaties.

Belasting op vlees
De consumptie van vlees, vis en zuivel vormt een grote bedreiging voor het klimaat en de biodiversiteit in de wereld. Het PBL concludeert dat technologische mogelijkheden niet voldoende zijn om de negatieve effecten van vlees op het milieu en onze gezondheid te voorkomen. Alleen een forse vermindering van de vleesconsumptie helpt.

Natuur en Milieu pleit voor een snelle invoering van een milieubelasting op vlees van tenminste twee euro per kilo. Dat stimuleert mensen om te zoeken naar alternatieven met behoud van hun keuzevrijheid. De hoogte van de belasting kan worden gebaseerd op de milieuschade. Kip uit Nederland wordt dan nauwelijks belast en rundvlees uit Brazilië, dat veel klimaatschade veroorzaakt, krijgt een hoge belasting.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet