NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Digitalisering ruimtelijke plannen alvast mogelijk

8 sep 2009

Overheden kunnen nu al hun digitale ruimtelijke plannen volgens de Regeling Standaarden ruimtelijke ordening vast- en beschikbaar stellen. Een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) (pdf, Sdu.nl) maakt dat mogelijk.

De wijziging volgt op een uitstel van de verplichte toepassing van deze regeling. Overheden (gemeenten, provincies en Rijk) zouden per 1 juli 2009 ruimtelijke informatie voor iedereen digitaal beschikbaar moeten stellen. Die datum bleek te vroeg voor een deel van de overheden, met name gemeenten. Daarom is de datum naar 1 januari 2010 verschoven.  De huidige wijziging maakt het mogelijk dat overheden die wel voorbereid zijn, alvast aan de slag kunnen. Deze voorlopers kunnen dan (met terugwerkende kracht) per 1 juli 2009 ruimtelijke plannen volgens de regeling vast- en beschikbaar stellen.

De wijziging is 1 september 2009 in het Staatsblad 365 verschenen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet