NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fryslân financiert vier Waddenprojecten mee

1 sept 2009

Vier projecten mogen rekenen op geld van de provincie Fryslân als cofinancierings-bijdrage voor het Waddenfonds. De provincie trekt daarvoor 493.445,- euro uit . Op 30 mei kondigde minister Cramer van VROM aan dat zij 27,5 miljoen euro uit het Waddenfonds beschikbaar stelde voor 16 projecten, waarvan circa 12 miljoen voor projecten in Fryslân.

Mosselwad
Het project Mosselwad van de Vereniging Kust en Zee kan 150.000 euro tegemoet zien voor haar project waarin zij de mosselbanken in de Waddenzee willen herstellen en duurzaam willen ontwikkelen. Uit het Waddenfonds komt 5.382.733,- euro.

Verduurzaming garnalenvisserij
Garnalenvissers en garnalenhandelaren hebben samen met de Waddenvereniging en de Stichting Noordzee de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij opgericht. Die stichting wil samen met onderzoeksbureau Wageningen IMARES een project uitvoeren om de garnalenvisserij blijvend duurzaam te maken. Voor dat project ontvangen ze uit het Waddenfonds 433.099,- euro, de provincie voegt daar 7.888,- euro aan toe.

Duurzaam Terschelling
De Waddeneilanden hebben in een ambitiemanifest vastgelegd dat zij in 2020 zelfvoorzienend willen zijn op het gebied van duurzame energie en water. Met Duurzaam Terschelling wordt beoogd de verlichting van het Centrum voor Natuur en Landschap te vervangen door LED-verlichting, om zo energie te besparen. Ook wil men met dit project een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar geothermie op Terschelling. Het Waddenfonds draagt 217.703,- euro bij, de provincie 163.280,- euro.

Duurzaam zorgcentrum De Stilen Terschelling
Zorgcentrum De Stilen op Terschelling wil op een duurzame en energievriendelijke manier nieuwbouw en gedeeltelijke verbouw realiseren. De maatregelen zijn onder andere gericht op hogere isolatiewaarden, energiebesparing door nieuwe technieken en opwekking van duurzame energie door middel van zonnecollectoren en –panelen. De provincie stelt 172.277,- euro beschikbaar naast de Waddenfondsbijdrage van 229.703,- euro.

Voor het project Waddenacademie werd eerder al 450.000,- euro beschikbaar gesteld door de provincie. Dat project ontving 5 miljoen euro uit het Waddenfonds.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet